Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej prípravy lietajúceho personálu, personálu riadenia letovej prevádzky, trenažérovú prípravu lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky.

Vykonáva tiež krátkodobé a strednodobé kurzy v oblasti teoretických predmetov letovej prípravy a riadenia letovej prevádzky.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

  • v študijnom programe Profesionálny pilot
  • v študijnom programe Pracovník riadenia letovej prevádzky

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť najmä vo vybraných oblastiach prípravy lietajúceho personálu a riadiacich letovej prevádzky, bezpečnosti leteckej dopravy a riadenia letovej prevádzky.Podieľa sa na rozvoji a zdokonaľovaní nových metód v teoretickej a praktickej výučbe predmetov letovej prípravy.

KLP

Kontakty:


VEDENIE KATEDRY
 
Ing. Róbert ROZENBERG, PhD.
Vedúci katedry
Tel.: +421 918 691 176, tel.: 055 602 6162
E-mail:robert.rozenberg@tuke.sk     klp.lf@tuke.sk
doc. Ing. Vladimír NĚMEC, Ph.D., prof.h.c.
Vedúci ATO/MTO
Tel.: +421 55 602 6163, +420 606 858 083,
E-mail: vladimir.nemec@tuke.sk     vladimir.nemec@email.cz
Ing. Stanislav ĎURČO, PhD.
Manažér pre vzdelávanie
Tel.: +421 55 602 6166
E-mail: stanislav.durco@tuke.sk
Ing. Peter KAĽAVSKÝ, PhD.
Manažér pre vedu a výskum
Tel.: +421 55 602 6120, +421 918 580 884
E-mail: peter.kalavsky@tuke.sk
Ing. Matej ANTOŠKO, PhD., ING-PAED IGIP
Manažér pre rozvoj
Tel.: +421 55 602 6167
E-mail: matej.antosko@tuke.sk
Ing. Lucia VARGOVÁ
Sekretariát katedry
Tel.: +421 55 602 6163
E-mail: lucia.vargova@tuke.sk

ZAMESTNANCI KATEDRY
 
doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc.
Docent
Tel.: +421 55 602 6169
E-mail: jan.balint@tuke.sk
doc. Ing. Dušan NEŠTRÁK, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6131
E-mail: dusan.nestrak@tuke.sk
PhDr. Anna ČEKANOVÁ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6164
E-mail: anna.cekanova@tuke.sk
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD., ING-PAED IGIP
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6184
E-mail: lubomir.fabry@tuke.sk
Ing. Peter KANDRÁČ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6165
E-mail: peter.kandrac@tuke.sk
Ing. Jozef SABO, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6191
E-mail: jozef.sabo@tuke.sk
Ing. Juraj VAGNER, PhD., ING-PAED IGIP
Odborný asistent
Tel.: +421 918 882 383, +421 55 602 6118
E-mail: juraj.vagner@tuke.sk
Mgr. Branko MIKULA
Asistent
Tel.: +421 55 602 6194
E-mail: branko.mikula@tuke.sk
Ing. Ľubomír STANKO
Technik
Tel.: +421 55 602 6123
E-mail: lubomir.stanko@tuke.sk

DOKTORANDI
 
Ing. Žaneta MIŽENKOVÁ
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6125
E-mail: zaneta.mizenkova@tuke.sk
Ing. Mária KOVÁČOVÁ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: maria.kovacova@tuke.sk
Ing. Pavol PETRIČEK
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail:
Ing. Peter NEUSZER
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: peter.neuszer@student.tuke.sk
Ing. Roman TOMAŠKO
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: roman.tomasko@student.tuke.sk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster