mais KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais posta Facebook Študentský domov R7 mais mais

 
 

Zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej prípravy lietajúceho personálu, personálu riadenia letovej prevádzky, trenažérovú prípravu lietajúceho personálu a personálu riadenia letovej prevádzky.

Vykonáva tiež krátkodobé a strednodobé kurzy v oblasti teoretických predmetov letovej prípravy a riadenia letovej prevádzky.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

  • v študijnom programe Profesionálny pilot
  • v študijnom programe Pracovník riadenia letovej prevádzky

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť najmä vo vybraných oblastiach prípravy lietajúceho personálu a riadiacich letovej prevádzky, bezpečnosti leteckej dopravy a riadenia letovej prevádzky.Podieľa sa na rozvoji a zdokonaľovaní nových metód v teoretickej a praktickej výučbe predmetov letovej prípravy.

KLP

Kontakty:

Katedra letovej prípravy Tel.: +421 55 602 6163
E-mail: klp.lf@tuke.sk
Ing. Róbert ROZENBERG, PhD.
Vedúci katedry
Tel.: +421 55 602 6162
E-mail: robert.rozenberg@tuke.sk
Božena CIENIKOVÁ
Sekretariát
Tel.: +421 55 602 6163
E-mail: bozena.cienikova@tuke.sk
doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc.
Docent
Tel.:+421 55 602 6169, 0918 691 176,
E-mail: jan.balint@tuke.sk
doc. Ing. Vladimír NĚMEC, Ph.D., prof.h.c.
Docent
Tel.:+421 55 602 6163, +420 606 858 083,
E-mail: vladimir.nemec@tuke.sk; vladimir.nemec@email.cz
Ing. Matej ANTOŠKO, PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6167
E-mail: matej.antosko@tuke.sk
PhDr. Anna ČEKANOVÁ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6164
E-mail: anna.cekanova@tuke.sk
Ing. Stanislav ĎURČO, PhD.
Odborný asistent
Tel.: 0+421 55 602 6166
E-mail: stanislav.durco@tuke.sk
Ing. Ľubomír FÁBRY, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6167
E-mail: lubomir.fabry@tuke.sk
Ing. Peter KAĽAVSKÝ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6114, +421 918 580 884
E-mail: peter.kalavsky@tuke.sk
Ing. Peter KANDRÁČ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6165
E-mail: peter.kandrac@tuke.sk
Ing. Jozef SABO, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6165
E-mail: jozef.sabo@tuke.sk
Ing. Juraj VAGNER, PhD., ING-PAED IGIP
Odborný asistent
Tel.: +421 918 882 383, +421 55 602 6118
E-mail: juraj.vagner@tuke.sk
Ing. Ľubomír STANKO
Technik
Tel.:
E-mail: lubomir.stanko@tuke,sk
Ing. Viktor BALAŠČÍK
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6163
E-mail: viktor.balascik@tuke.sk
Ing. Žaneta MIŽENKOVÁ
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6163
E-mail: zaneta.mizenkova@tuke.sk
Ing. Miriam SEKELOVÁ
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6163
E-mail: miriam.sekelova@tuke.sk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster