Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej prípravy pozemného a lietajúceho personálu v oblastiach teórie a konštrukcie lietadiel, leteckých motorov, pozemného technického a prevádzkového zabezpečenia lietadiel a letiskového zabezpečenia lietania a praktickej prípravy pozemného a lietajúceho personálu v uvedených oblastiach.

Vykonáva tiež krátkodobé a strednodobé kurzy v oblasti typových preškolení lietadiel a prevádzkovej a zabezpečovacej techniky personálu letectva.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

  • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania - v bakalárskom študijnom programe Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ)
  • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania - v inžinierskom študijnom programe Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ)
  • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania - v doktorandskom študijnom programe Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ)

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť najmä v oblastiach Stavba lietadiel a leteckých motorov, Konštrukcia prostriedkov pozemného zabezpečenia činnosti lietadiel a leteckých motorov, Riadenie a vykonávanie prác spojených s používaním lietadiel a leteckých motorov, Riadenie a vykonávanie prác spojených s letiskovým a pozemným zabezpečením činnosti lietadiel a leteckých motorov.

KLI

Kontakty:


VEDENIE KATEDRY
 
prof. Ing. Ján PIĽA, PhD.
Vedúci katedry
Tel.: +421 918 717 464, +421 55 602 6180, +421 55 602 6171
E-mail: jan.pila@tuke.sk     kli.lf@tuke.sk
doc. Ing. Karol SEMRÁD, PhD.
Manazer pre vzdelavanie
Tel.:+421 55 602 6158
E-mail: karol.semrad@tuke.sk
doc. Ing. Michal HOVANEC, PhD.
Manazer pre vedu a vyskum
Tel.: +421 55 602 6187
E-mail: michal.hovanec@tuke.sk
Ing. Barbora KOVÁČOVÁ
Sekretariát katedry
Manazer pre rozvoj
Tel.: +421 55 602 6171
E-mail: barbora.kovacova@tuke.sk

ZAMESTNANCI KATEDRY
 
doc. Ing. Ladislav FŐZŐ, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6174
E-mail: ladislav.fozo@tuke.sk
doc. Ing. Peter KORBA, PhD ., ING-PAED IGIP
Docent
Tel.:+421 55 602 6116, +421 55 602 6181
E-mail: peter.korba@tuke.sk
Ing. Stanislav FÁBRY, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6107
E-mail: stanislav.fabry@tuke.sk
Ing. Peter GAŠPAROVIČ, PhD. - www
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6129
E-mail: peter.gasparovic@tuke.sk
Ing. Marián HOCKO, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6175
E-mail: marian.hocko@tuke.sk
Ing. Jozef JUDIČÁK, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6174
E-mail: jozef.judicak@tuke.sk
Marián EPERJEŠI
Technik
Tel.: +421 55 602 6183
E-mail: marian.eperjesi@tuke.sk
Ing. Miroslav HÁJEK
Technik
Tel.: +421 55 602 6183
E-mail: miroslav.hajek@gmail.com
Ing. Stanislav PRACHAŘ
Technik
Tel.: +421 55 602 6183
E-mail: stanislav.prachar@tuke.sk

DOKTORANDI
 
Ing. Radovan KOVÁCS
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6121
E-mail: radovan.kovacs@tuke.sk
Ing. Jozef MALINOVSKÝ
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6121
E-mail: jozef.malinovsky@tuke.sk
Ing. Jozef PAVLINSKÝ
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: jozef.pavlinsky@tuke.sk
Mateusz OJCIEC
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: mateusz.ojciec@tuke.sk
Ing. Igor VASILČIN
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: igor.vasilcin@tuke.sk
Ing. Ján SAVKA
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: jan.savka@tuke.sk
Ing. Martin VENCEĽ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: martin.vencel@tuke.sk@tuke.sk
Mgr. Alena MORAVČÍKOVÁ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: alena.moravcikova@tuke.sk
Ing. Miriam SEKELOVÁ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: miriam.sekelova@tuke.sk
Ing. Grzegorz KULAKOWSKI
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: grzegorz.kulakowski@student.tuke.sk
Ing. Jaroslaw MAKAREWICZ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: jaroslaw.makarewicz@student.tuke.sk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster