mais KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais posta Facebook Študentský domov R7 mais mais

 
 

Zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku teoretickej prípravy pozemného a lietajúceho personálu v oblastiach teórie a konštrukcie lietadiel, leteckých motorov, pozemného technického a prevádzkového zabezpečenia lietadiel a letiskového zabezpečenia lietania a praktickej prípravy pozemného a lietajúceho personálu v uvedených oblastiach.

Vykonáva tiež krátkodobé a strednodobé kurzy v oblasti typových preškolení lietadiel a prevádzkovej a zabezpečovacej techniky personálu letectva.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

  • v 1. stupni vysokoškolského vzdelávania - v bakalárskom študijnom programe Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ) a Prevádzka letísk (študijný odbor 5.2.29 DOPRAVA)
  • v 2. stupni vysokoškolského vzdelávania - v inžinierskom študijnom programe Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ)
  • v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania - v doktorandskom študijnom programe Prevádzka lietadiel (študijný odbor 5.2.4 MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ)

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť najmä v oblastiach Stavba lietadiel a leteckých motorov, Konštrukcia prostriedkov pozemného zabezpečenia činnosti lietadiel a leteckých motorov, Riadenie a vykonávanie prác spojených s používaním lietadiel a leteckých motorov, Riadenie a vykonávanie prác spojených s letiskovým a pozemným zabezpečením činnosti lietadiel a leteckých motorov.

KLI

Kontakty:

Katedra leteckého inžinierstva Tel.: +421 55 602 6171
E-mail: kli.lf@tuke.sk
prof. Ing. Ján PIĽA, PhD.,
Vedúci katedry
Tel.: 0918 717 464, +421 55 602 6116
E-mail: jan.pila@tuke.sk
Dáša BAČÍKOVÁ
Sekretariát
Tel.: +421 55 602 6171
E-mail: dasa.bacikova@tuke.sk
doc. Ing. Ladislav FŐZŐ, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6174
E-mail: ladislav.fozo@tuke.sk
doc. Ing. Michal HOVANEC, PhD.
Docent
Tel.: +421 55 602 6176
E-mail: michal.hovanec@tuke.sk
doc. Ing. Peter KORBA, PhD ., Ing. Paed. IGIP
Docent
Tel.:+421 55 602 6176
E-mail: peter.korba@tuke.sk
Ing. Stanislav FÁBRY, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6107
E-mail: stanislav.fabry@tuke.sk
Ing. Marián HOCKO, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6175
E-mail: marian.hocko@tuke.sk
Ing. Jozef JUDIČÁK, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6174
E-mail: jozef.judicak@tuke.sk
Marián EPERJEŠI
Technik
Tel.: +421 55 602 6182
E-mail: marian.eperjesi@tuke.sk
Ing. Miroslav HÁJEK
Technik
Tel.: +421 55 602 6183
E-mail: miroslav.hajek@gmail.com
Ing. Stanislav PRACHAŘ
Technik
Tel.: +421 55 602 6183
E-mail: stanislav.prachar@tuke.sk
Ing. Jiří SYROVÝ
Technik
Tel.: +421 55 602 6183
E-mail: jiri.syrovy@tuke.sk
Ing. Miroslava CÚTTOVÁ
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: miroslava.cuttova@tuke.sk
Ing. Maroš KOMJÁTY
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: maros.komjaty@tuke.sk
Ing. Radovan KOVÁCS
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6121
E-mail: radovan.kovacs@tuke.sk
Ing. Dalibor KUŽMA
Interný doktorand
E-mail: dalibor.kuzma@tuke.skk
Ing. Igor VASILČIN/b>
Interný doktorand
E-mail:
Ing. Jozef PAVLINSKÝ/b>
Interný doktorand
E-mail:
Mateusz JUZUO/b>
Externý doktorand
E-mail:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster