Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku manažmentu, organizácie a riadenia leteckej činnosti, ekonomiky, práva a informatizácie leteckých manažérskych špecializácií.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

  • v bakalárskom študijnom programe Riadenie leteckej dopravy
  • v inžinierskom študijnom programe Riadenie leteckej dopravy
  • v doktorandskom študijnom programe Riadenie leteckej dopravy

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v oblasti vybraných problémov manažmentu leteckej prevádzky s dôrazom na:

  • manažment a marketing leteckých spoločností
  • ekonomické aspekty leteckých spoločností
  • problematiku organizácie činností a logistiku letísk
  • bezpečnosť leteckej dopravy
  • informačné systémy v manažmente leteckej dopravy
KMLP

Kontakty:


VEDENIE KATEDRY
 
Ing. Peter KOŠČÁK, PhD.,ING-PAED IGIP - www
Vedúci katedry
Tel.:+421 918 691 174 +421 55 602 6186, +421 55 602 6200
E-mail: peter.koscak@tuke.sk     kmlp.lf@tuke.sk
Ing. Lucia MELNÍKOVÁ, PhD.
Manažér pre vzdelávanie
Tel.: +421 55 602 6195
E-mail: lucia.melnikova@tuke.sk
Ing. Alica TOBISOVÁ, PhD., ING-PAED IGIP
Manažér pre vedu a výskum
Tel.: +421 55 602 6111
E-mail: alica.tobisova@tuke.sk
Ing. Edina JENČOVÁ PhD.
Manažér pre rozvoj
Tel.:+421 55 602 6197
E-mail: edina.jencova@tuke.sk
Helena TIMKOVÁ
Sekretariát katedry
Tel.: +421 55 602 6200
E-mail: helena.timkova@tuke.sk

ZAMESTNANCI KATEDRY
 
prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
Profesor
Tel.: +421 55 602 6141
E-mail: milan.dzunda@tuke.sk
doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc.
Docent
Tel.: +421 55 602 6192
E-mail: slavomir.kis@tuke.sk
Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M
Docent
Tel.: +421 55 602 6102, +421 55 602 6119
E-mail: stanislav.szabo@tuke.sk
Ing. Vladimír BEGERA, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6190
E-mail: vladimir.begera@tuke.sk
Mgr. Peter ČEKAN, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6191
E-mail: peter.cekan@tuke.sk
Ing. Jozef GALANDA, PhD. - www
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6133
E-mail: jozef.galanda@tuke.sk
Ing. Peter HANÁK, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6200
E-mail: peter.hanak@tuke.sk
Ing. Ján KOLESÁR, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6185
E-mail: jan.kolesar@tuke.sk
Ing. Luboš SOCHA, PhD.&PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6199
E-mail: lubos.socha@tuke.sk
Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6135
E-mail: radoslav.sulej@tuke.sk
Ing. Daniel BLAŠKO, PhD. MBA
Vedecký pracovník
Tel.:
E-mail: i
Ing. Bc. Stanislav SZABO, MBA
Vedecký pracovník
Tel.:
E-mail:
Ing. Iveta VAJDOVÁ, PhD.
Vedecký pracovník
Tel.: +421 55 602 6178
E-mail: iveta.vajdova@tuke.sk

DOKTORANDI
 
Ing. Daniela ČEKANOVÁ
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6194
E-mail: daniela.cekanova@tuke.sk
Ing. Peter DZUROVČIN
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: peter.dzurovčin@tuke.sk
Ing. Dorota LIPTÁKOVÁ
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6194
E-mail: dorota.liptakova@tuke.sk
Ing. Zuzana ŠUSTEROVÁ
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6194
E-mail: zuzana.susterova@tuke.sk
Ing. Zuzana ZGODAVOVÁ
Interný doktorand
Tel.: +421 55 602 6125
E-mail: zuzana.zgodavova@tuke.sk
Ing. Monika KIMLIČKOVÁ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: monika.kimlickova@gmail.com
Ing. Boris MREKAJ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: boris.mrekaj@tuke.sk
Ing. Henryk NOWAKOWSKI
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: henryk.nowakowski@tuke.sk
Ing. Tomáš PUŠKÁŠ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: tomas.puskas@student.tuke.sk
Ing. Jacek Wojciech KRAWCZYK
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: jacek.krawczyk@tuke.sk
Ing. Jacek LAZARCZYK
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: jacek.lazarczyk@tuke.sk
Ing. Jindřich GAZDA
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: jgazda@etcc.sk
Ing. Beáta OVČÁKOVÁ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: beata.ovcackova@student.tuke.sk
Ing. Radoslav RABATIN
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: radoslav.rabatin@student.tuke.sk
Ing. Viktória ČOKYNOVÁ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: viktoria.cokynova@student.tuke.sk
Ing. Marek MAJERNÍK, MBA
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: marek.majernik@student.tuke.sk
Ing. Michal ONDRUŠ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: michal.ondrus@student.tuke.sk
Mgr. Branko MIKULA
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: branko.mikula@tuke.sk
Ing. Radovan BALÁŽ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: radovan.balaz@student.tuke.sk
Ing. Viera DULINOVÁ
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: viera.dulinova@student.tuke.sk
Ing. Pavol KAVKA
Externý doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: pavol.kavka@student.tuke.sk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster