mais KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais posta Facebook Študentský domov R7 mais mais

 
 

Zabezpečuje výučbu predmetov zameraných najmä na problematiku manažmentu, organizácie a riadenia leteckej činnosti, ekonomiky a práva leteckých manažérskych špecializácií.

Garantuje vysokoškolské vzdelávanie poskytované:

  • v bakalárskom študijnom programe Riadenie leteckej dopravy
  • v inžinierskom študijnom programe Riadenie leteckej dopravy
  • v doktorandskom študijnom programe Riadenie leteckej dopravy

Vykonáva vedecko-výskumnú činnosť v oblasti vybraných problémov manažmentu leteckej prevádzky s dôrazom na:

  • manažment a marketing leteckých spoločností
  • ekonomické problémy leteckých spoločností
  • problematiku organizácie činnosti letísk
  • ekonomické otázky činnosti letísk
KMLP

Kontakty:

Katedra manažmentu leteckej prevádzky Tel.: +421 55 602 6200
E-mail: kmlp.lf@tuke.sk
Ing. Peter KOŠČÁK, PhD.,Ing.Paed IGIP - www
Vedúci katedry
Tel.: +421 55 602 6186
E-mail: peter.koscak@tuke.sk
Helena TIMKOVÁ
Sekretariát
Tel.: +421 55 602 6200
E-mail: helena.timkova@tuke.sk
prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
Profesor
Tel.: +421 55 602 6141
E-mail: milan.dzunda@tuke.sk
prof. Ing. Pavel PULIŠ, CSc.
Profesor
Tel.: +421 55 602 6198
E-mail: pavel.pulis@tuke.sk
doc. Ing. Soňa HURNÁ, CSc.
Docent
Tel.: +421 55 602 6188
E-mail: sona.hurna@tuke.sk
doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc.
Docent
Tel.: 0918 691 174, +421 55 602 6192
E-mail: slavomir.kis@tuke.sk
Dr.h.c. Doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M
Docent
Tel.: 0907 999 707, +421 55 602 6119
E-mail: stanislav.szabo@tuke.sk
Ing. Vladimír BEGERA, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6190
E-mail: vladimir.begera@tuke.sk
Mgr. Peter ČEKAN, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6191
E-mail: peter.cekan@tuke.sk
Ing. Ján FERENC, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6184
E-mail: jan.ferenc@tuke.sk
Ing. Peter HANÁK, PhD.
Odborný asistent
Tel.:
E-mail: peter.hanak@tuke.sk
Ing. Edina JENČOVÁ PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6197
E-mail: edina.jencova@tuke.sk
Ing. Ján KOLESÁR, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6185
E-mail: jan.kolesar@tuke.sk
Ing. Lucia MELNÍKOVÁ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6195
E-mail: lucia.melnikova@tuke.sk
Ing. Luboš SOCHA, PhD.&PhD.
Odborný asistent
Tel.:+421 55 602 6199
E-mail: lubos.socha@tuke.sk
Ing. Alica TOBISOVÁ, PhD.
Odborný asistent
Tel.: +421 55 602 6111
E-mail: alica.tobisova@tuke.sk
Ing. Daniela ČEKANOVÁ
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6194
E-mail: daniela.cekanova@tuke.sk
Ing. Dorota LIPTÁKOVÁ
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6194
E-mail: dorota.liptakova@tuke.sk
Ing. Zuzana ŠUSTEROVÁ
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6194
E-mail: zuzana.susterova@tuke.sk
Ing. Peter NEUSZER
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail: peter.neuszer@student.tuke.sk
Ing. Pavol PETRÍČEK
Interný doktorand
Tel.:+421 55 602 6200
E-mail:
Ing. Martin ŘEHÁČEK
Interný doktorand
Tel.:
E-mail:
Ing. Peter DZUROVČIN
Interný doktorand
Tel.:
E-mail:
Ing. Zuzana ZGODAVOVÁ
Interný doktorand
Tel.:
E-mail:
Ing. Monika KIMLIČKOVÁ
Externý doktorand
Tel.:
E-mail: monika.kimlickova@gmail.com
Ing. Mária KOVÁČOVÁ
Externý doktorand
Tel.:
E-mail:
Ing. Boris MREKAJ
Externý doktorand
Tel.:
E-mail:
Ing. Henryk NOWAKOWSKI
Externý doktorand
Tel.:
E-mail:
Ing. Tomáš PUŠKÁŠ
Externý doktorand
Tel.:
E-mail: tomas.puskas@student.tuke.sk
Ing. Jacek Wojciech KRAWCZYK
Externý doktorand
Tel.:
E-mail:
Jacek Lazarczyk
Externý doktorand
Tel.:
E-mail:
Ing. Jindřich GAZDA
Externý doktorand
Tel.:
E-mail: jgazda@etcc.sk
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster