Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
VI. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Nové trendy v rozvoji letectva
9. - 10. septembra 2004

Základné informácie

Termín uzavretia záväzných prihlášok a zaplatenia účastníckeho poplatku je 15. máj 2004
Účastnícky poplatok 2000,- Sk (zborník, administratívne výdaje, recepcia) je potrebné poukázať na účet VLA gen. M. R. Štefánika
NBS Košice-mesto
č. účtu: 143230-882/0720,
IČO 00802000
variabilný symbol: 637001
Stravovanie a ubytovanie hradí každý účastník sám
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, ruský
Dĺžka vystúpenia: do 15 minút
Kontaktná adresa:
Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, Rampová 7, 041 21 Košice
tel.: ++421 0960 / 512 312, 512 307
fax: ++421 55 / 633 39 68
e-mail: folejnik@vlake.army.sk

Program konferencie
8. septembra
17.00 - 21.00 príchod účastníkov a prezentácia
9. septembra
07.00 - 09.30 prezentácia
10.00 - 12.00 spoločné zasadnutie
12.00 - 13.15 obed
13.30 - 16.00 zasadnutie v sekciách
18.00 recepcia
10. septembra
08.30 - 12.00 zasadnutie v sekciách
12.00 - 13.15 obed
13.30 - 15.00 zasadnutie v sekciách

Garanti konferencie:
 • plk. gšt. Ing. Peter KANDRÁČ - rektor
 • doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. - prorektor pre vedeckú činnosť
Garanti sekcií:
 • 1. sekcia: LETECKÉ STROJÁRSTVO A ENVIRONMENTALISTIKA
  • prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc.
  • plk. prof. Ing. Pavel PULIŠ, CSc.
 • 2. sekcia: BOJOVÉ POUŽITIE LETECTVA
  • plk. doc. Ing. Ján BÁLINT, CSc.
  • plk. doc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc.
 • 3. sekcia: LETECKÁ ELEKTROTECHNIKA
  • prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
  • doc. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
 • 4. sekcia: SIMULAČNÉ TECHNOLÓGIE A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
  • doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
  • plk. doc. Ing. Pavel NEČAS, PhD.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster