Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
V. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Nové trendy v rozvoji letectva
5. - 6. septembra 2002

Základné informácie

Termín uzavretia záväzných prihlášok a zaplatenia účastníckeho poplatku je 30. máj 2002
Účastnícky poplatok 1.200,- Sk (zborník, administratívne výdaje, recepcia) je potrebné poukázať na účet VLA gen. M. R. Štefánika
NBS Košice-mesto
č. účtu: 143230-882/0720,
IČO 00802000
Stravovanie a ubytovanie hradí každý účastník sám
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, ruský
Dĺžka vystúpenia: do 15 minút
Kontaktná adresa:
Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, Rampová 7, 041 21 Košice
tel.: 055 / 651 23 12, 651 23 07
fax: 055 / 633 39 68
e-mail: folejnik@vlake.army.sk

Program konferencie
4. septembra
17.00 - 21.00 príchod účastníkov a prezentácia
5. septembra
07.00 - 09.30 prezentácia
10.00 - 12.00 spoločné zasadnutie
12.00 - 13.15 obed
13.30 - 16.00 zasadnutie v sekciách
18.00 recepcia
6. septembra
08.30 - 12.00 zasadnutie v sekciách
12.00 - 13.15 obed
13.30 - 15.00 zasadnutie v sekciách

Garanti konferencie:
 • plk. prof. Ing. Miroslav GREGA, CSc. - rektor
 • doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc. - prorektor pre vedeckú činnosť
Garanti sekcií:
 • 1. sekcia: APLIKOVANÁ MAGNETOMETRIA
  • plk. doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
  • doc. Ing. Jozef HUDÁK, CSc.
 • 2. sekcia: LETECKÉ STROJÁRSTVO A ENVIRONMENTALISTIKA
  • prof. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc.
  • plk. prof. Ing. Pavel PULIŠ, CSc.
 • 3. sekcia: BOJOVÉ POUŽITIE LETECTVA
  • plk. Ing. Ján BÁLINT, CSc.
  • pplk. Ing. Slavomír KIŠ, CSc.
 • 4. sekcia: LETECKÁ ELEKTROTECHNIKA
  • plk. prof. Ing. Miroslav GREGA, CSc.
  • pplk. doc. Ing. Drahoslav JUŔÍK, CSc.
 • 5. sekcia: SIMULAČNÉ TECHNOLÓGIE A KRÍZOVÝ MANAŽMENT
  • doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
  • plk. doc. Ing. Pavel NEČAS, PhD.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster