Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
IV. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Nové trendy v rozvoji letectva
7. - 8. septembra 2000

Základné informácie

Termín uzavretia záväzných prihlášok a zaplatenia účastníckeho poplatku je 30. apríl
Termín odovzdania príspevkov pre vydanie zborníka je 15. jún 2000
Účastnícky poplatok 1.200,- Sk (zborník, výdaje na administratívu, občerstvenie, slávnostná večera) je potrebné poukázať na účet VLA gen. M. R. Štefánika
NBS Košice-mesto
č. účtu: 143230-882/0720, IČO 00802000
Rokovací jazyk: slovenský, český, anglický, ruský
Dĺžka vystúpenia: do 15 minút
Stravovanie a ubytovanie si hradí účastník sám
Kontaktná adresa:
Vojenská letecká akadémia gen. M. R. Štefánika, Rampová 7, 041 21 Košice
tel.: 095 / 65 123 12, 65 123 07
fax: 095 / 63 339 68

Program konferencie
6. septembra
17.00 - 21.00 príchod účastníkov
7. septembra
07.00 - 10.00 prezentácia
10.00 - 12.00 spoločné zasadnutie
13.30 - 16.00 zasadnutie v sekciách
19.00 - 21.00 kultúrny program, spoločná večera 8. septembra
09.00 - 15.00 zasadnutie v sekciách Dňa 9. septembra bude organizovaný MEDZINÁRODNÝ LETECKÝ DEŇ na letisku Košice
Pre účastníkov konferencie je vstup voľný.

Garanti konferencie:
 • plk. gšt. doc. Ing. Anton HRBÁŇ, CSc. - rektor
 • doc.RNDr.František OLEJNÍK, CSc. - prorektor pre vedeckú činnosť
 • 1. sekcia: AVIONICKÉ A ZBRAŇOVÉ SYSTÉMY LIETADIEL
  • plk. doc. Ing. Miroslav GREGA, CSc.
  • prof. Ing. Tobiáš LAZAR, DrSc.
 • 2. sekcia: APLIKOVANÁ MAGNETOMETRIA
  • plk. doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
  • prof. Ing. Josef BLAŽEK, CSc.
 • 3. sekcia: LETECKÉ POZEMNE INFORMAČNE SYSTÉMY
  • pplk. doc. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
  • pplk. doc. Ing. Drahoslav JUŔÍK, CSc.
 • 4. sekcia: KONŠTRUKCIA A PREVÁDZKA LIETADIEL A LETECKÝCH MOTOROV
  • plk. doc. Ing. Jozef POVAŽAN, CSc.
 • 5. sekcia: BOJOVÉ POUŽITIE LETECTVA
  • plk. Ing. Ján BÁLINT, CSc.
  • plk. Ing. Miroslav SKLENÁR, CSc.
 • 6. sekcia: INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE, MODELOVANIE A SIMULÁCIE V LETECTVE
  • doc. RNDr. František OLEJNÍK, CSc.
  • pplk. Ing. Pavel NEČAS, PhD.
 • 7. sekcia: LETECKÁ PREVÁDZKA A ENVIRONMENTALISTIKA
  • prof. Ing. Miroslav BADIDA, CSc.
  • plk. doc. Ing. Pavel PULIŠ, CSc.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster