Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
II. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Letectvo budúcnosti
5. - 6. 9. 1996


Dátum konania: 5. - 6. 9. 1996
Miesto konania: Vysoká vojenská škola letectva gen. M. R. Štefánika, Rampová 7, Košice

Garanti konferencie:

Garanti sekcie I.:
Príprava pilotov a odborníkov na riadenie leteckej techniky a letectva

Garanti sekcie II.:
Avionické a zbraňové systémy lietadiel

Garanti sekcie III.:
Inžiniersko-letecké a prevádzkové zabazpečenie lietadiel

Garanti sekcie IV.:
Letecké pozemné informačné systémy

Konferencie sa zúčastnilo 147 účastníkov z ktorých cca 70 bolo zo zahraničia, hlavne z Českej republiky a Poľska. Ďalej to boli účastníci z Francúzska, Anglicka, Spolkovej republiky Nemecko a Maďarska.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster