Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
I. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Príprava odborníkov pre letectvo XXI. storočia
8. - 9. 9. 1993


Konferencia uskutočnená pri príležitosti 20. výročia založenia VVLŠ

Dátum konania: 8. - 9. 9. 1993
Miesto konania: Vysoká vojenská škola letectva gen. M. R. Štefánika, Rampová 7, Košice

Garanti konferencie:

Garanti sekcie I.:
Príprava špecialistov na riadenie leteckej činnosti a príprava leteckého personálu

Garanti sekcie II.:
Avionika a jej budúcnosť

Garanti sekcie III.:
Konštrukcia, výbava, prevádzka, materiály, spoľahlivosť lietadla a leteckých motorov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster