KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7 mais

 
 
Akademický kalendár pre študentov LF TUKE
AR 2016/2017


Slávnostné otvorenie AR 2016/2017 - 19.9.2016 (11.00 hod., Aula Maxima)

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

ZÁPIS NA BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - Harmonogram
Zápis na predmety z rektorátnych katedier KJ,KTV, KSV
(prístup pre študentov cez systém MAIS)
1.7. - 28.8.2016

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - ZIMNÝ SEMESTER
Výučba 19.9. - 18.12.2016
Zimné prázdniny 24.12.2016 - 1.1.2017
Skúškové obdobie 19.12.2016 - 23.12.2016
02.01.2017 - 12.02.2017
MAIS - uzávierka zimného semestra (ukončenie hodnotenia za ZS) 17.2.2017

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - LETNÝ SEMESTER
študenti 1. a 2. ročníka
Výučba 13.2. - 14.5.2017
Skúškové obdobie 15.5. - 2.7.2017
Hlavné prázdniny 3.7. - 31.8.2017
MAIS - uzávierka letného semestra (ukončenie hodnotenia za AR) 7.7.2017

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - LETNÝ SEMESTER
študenti 3. ročníka (finalisti)
Výučba 13.2. - 30.4.2017
Skúškové obdobie 1.5. - 21.5.2017
Zadanie tém bakalárskych prác do 31.10.2016
Odovzdanie bakalárskych prác na katedru a do Univerzitnej knižnice 22.5. - 26.5.2017
Štátne skúšky 12.6. - 16.6.2017
Promócie 29.6.2017


INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

ZÁPIS NA INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - Harmonogram
Zápis na predmety z rektorátnych katedier KJ,KTV, KSV
(prístup pre študentov cez systém MAIS)
1.7. - 28.8.2016

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - ZIMNÝ SEMESTER
Výučba 19.9. - 18.12.2016
Zimné prázdniny 24.12.2016 - 1.1.2017
Skúškové obdobie 19.12.2016 - 23.12.2016
02.01.2017 - 12.02.2017
MAIS - uzávierka zimného semestra (ukončenie hodnotenia za ZS) 17.2.2017

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - LETNÝ SEMESTER
študenti 1. ročníka
Výučba 13.2. - 14.5.2017
Skúškové obdobie 15.5. - 2.7.2017
Hlavné prázdniny 3.7. - 31.8.2017
MAIS - uzávierka letného semestra
(ukončenie hodnotenia za AR)
7.7.2017

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - LETNÝ SEMESTER
študenti 2. ročníka (finalisti)
Výučba 6.2. - 16.4.2017
Skúškové obdobie 17.4. - 30.4.2017
Zadanie tém diplomových prác do 31.10.2016
Odovzdanie diplomových prác na katedru a do Univerzitnej knižnice 2.5. - 5.5.2017
Štátne skúšky 22.5. - 26.5.2017
Promócie 8.6.2017
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster