Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Akademický kalendár pre študentov LF TUKE
AR 2017/2018


Slávnostné otvorenie AR 2017/2018 - 25.9.2017 (11.00 hod., Aula Maxima)

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM


BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - ZIMNÝ SEMESTER
Výučba 25.9. - 22.12.2017
Zimné prázdniny 23.12.2017 - 1.1.2018
Skúškové obdobie 2.1.2018 - 9.02.2018
Uzatvorenie zápočtov 13.1.2018
MAIS - uzávierka zimného semestra (ukončenie hodnotenia za ZS) 16.2.2018

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - LETNÝ SEMESTER
študenti 1. a 2. ročníka
Výučba 12.2. - 11.5.2018
Skúškové obdobie 14.5. - 29.6.2018
Uzatvorenie zápočtov 27.5.2018
Hlavné prázdniny 2.7. - 31.8.2018
MAIS - uzávierka letného semestra (ukončenie hodnotenia za AR) 6.7.2018

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM - LETNÝ SEMESTER
študenti 3. ročníka (finalisti)
Výučba 12.2. - 21.4.2018
Skúškové obdobie 23.4. - 25.5.2018
Zadanie tém bakalárskych prác do 31.10.2017
Odovzdanie bakalárskych prác na katedru a do Univerzitnej knižnice 28.5. - 1.6.2018
Štátne skúšky 18.6. - 22.6.2018
Promócie 28.6.2018


INŽINIERSKE ŠTÚDIUM


INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - ZIMNÝ SEMESTER
Výučba 25.9. - 22.12.2017
Zimné prázdniny 23.12.2017 - 1.1.2018
Skúškové obdobie 2.1.2018 - 9.02.2018
Uzatvorenie zápočtov 13.1.2018
MAIS - uzávierka zimného semestra (ukončenie hodnotenia za ZS) 16.2.2018

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - LETNÝ SEMESTER
študenti 1. ročníka
Výučba 12.2. - 11.5.2018
Skúškové obdobie 14.5. - 29.6.2018
Uzatvorenie zápočtov 27.5.2018
Hlavné prázdniny 2.7. - 31.8.2018
MAIS - uzávierka letného semestra
(ukončenie hodnotenia za AR)
6.7.2018

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM - LETNÝ SEMESTER
študenti 2. ročníka (finalisti)
Výučba 12.2. - 20.4.2018
Skúškové obdobie 16.4. - 27.4.2018
Uzatvorenie zápočtov 27.5.2018
Zadanie tém diplomových prác do 31.10.2017
Odovzdanie diplomových prác na katedru a do Univerzitnej knižnice 30.4. - 4.5.2018
Štátne skúšky 21.5. - 25.5.2018
Promócie 8.6.2018
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster