Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA
Aeronautika 09
17. septembra 2009
Čas a miesto konania:
17. septembra 2009
Teledom Košice (www.teledom.sk)

Hlavné témy:
Rozvoj leteckého priemyslu v podmienkach Slovenskej republiky
Letecká legislatíva
Vzdelávanie v letectve
Bezpečnosť leteckej prevádzky
Konštrukcia, technológia a prevádzka lietadiel
Manažment letectva a riadenie leteckej prevádzky
Elektronické systémy lietadiel
Rozvoj letectva a PVO

Konferenčné jazyky:
Slovenčina
Čeština
Angličtina
Ruština
Poľština

Program:
06.30 - 07.50 registrácia (registration, coffee)
08.00 - 10.00 plenárne zasadanie (plenary session)
10.00 - 10.15 prestávka (coffee break)
10.15 - 12.15 plenárne zasadanie (plenary session)
12.15 - 13.45 obed (lunch break)
13.45 - 15.00 jednanie v sekciách (parallel sessions)
15.00 - 15.30 prestávka (coffee break)
15.30 - 17.00 jednanie v sekciách (parallel sessions)
18.00     recepcia (welcome reception)

1. sekcia: vedecká konferencia (session 1: scientific session) 
2. sekcia: pracovné jednanie leteckých výrobcov SR (session 2: workshop
      of Slovak aviation manufacturers)

Plenárne zasadanie (plenary session)

1. blok príspevkov (plenary session) 08.00 - 10.00 hod.
Moderuje (chairman): prof.Ing.Jozef POVAŽAN,CSc., Ing.Miroslav SIVÁK,CSc.

Slávnostné otvorenie konferencie: doc.RNDr.František OLEJNÍK,CSc.-dekan LF
Vystúpenie štátneho tajomníka MDPaT - Ing. Milan MOJŠ
Vystúpenie zástupcu LÚ SR - Ing. Ján ČIEŠKO, CSc. 
Vystúpenie zástupcu ÚVL - pplk. Ing. Zdeno BIELIK
Vystúpenie zástupcu VS OS SR - pplk. Ing. Milan SEMAN
Vystúpenie zástupcu Slovenského národného aeroklubu - PaeDr. Ján MIKUŠ
Vystúpenie zástupcu Slovenskej federácie ULL - Ing. CIBÁK Milan, CSc. 
Vystúpenie zástupcu SOŠ letecko-technickej Trenčín - Ing. TIMKO Jozef

10.00 - 10.15 prestávka (coffee break)

2. blok príspevkov (plenary session) 10.15 - 12.15 hod. 
Moderuje (chairman): Ing. Ján PIĽA, PhD., dr inż. TOFIL Arkadiusz 

· Ing. MRÁZEK Petr, Ing. NĚMEC Vladimír, PhD., ČVUT v Praze,
  Plánování optimální letové hladiny pro letouny ATR

· Ing. KOBLEN Ivan CSc., firma ALES 
  Možnosti zapojenia sa do obranného výskumu v rámci RTO a EDA

· Ing. ŠVRČEK Daniel PhD., AGROLET s.r.o.
  Výpočet aerodynamických charakteristík vrtule v mimo navrhovanom režime 

12.15 - 13.45 obed (lunch break)

· doc. Ing. Vladimír SMRŽ, PhD. VŠB TU Ostrava 
  Systémová bezpečnost v letectví

· Ing. HUB Juraj, PhD., UO Brno
  FEM Simulation of thermoplastic inspection of a composite part 
	 with imperfections

· Ing. SIVÁK Miroslav, CSc., LOM Praha
  Informácia o firme a jej aktuálnych aktivitách
	 
· doc. Ing. KELEMEN Miroslav PhD., prof. Ing.LAZAR Tobiáš DrSc., 
  Ing. KLECUN Rudolf, PhD., 
  Ergatické systémy a príprava operátorov 
 
· Ing. TOMKO Daniel, Ing. FIGNÁR Jaroslav, firma TOMARK, Prešov
  Letecká výroba


Garant konferencie:
doc. RNDr. František Olejník, CSc. - dekan Leteckej fakulty
doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD. - Letecká fakulta
Ing. Marián HOCKO, PhD. - Letecká fakulta

Gescia:
Ing. Petr BRŮNA - riaditeľ Leteckého úradu Slovenskej republiky
JUDr. Zdenko TREBUĽA - predseda Košického samosprávneho kraja

Hlavné termíny:
Abstrakty do 31. 8. 2009 (1 strana A4)
Prihlášky do 20. 8. 2009
Odovzdanie článkov 17. 9. 2009 (do 6 strán A4)

Konferenčné poplatky:
Účastník 120 €
Doktorand, študent 80 €
Doprevádzajúca osoba 80 €
(zborník krátkych článkov v tlačenej forme, občerstvenie, obed, recepcia)

Účet Leteckej fakulty:
číslo účtu: 7000201621/8180
variabilný symbol: 170909

Pokyny pre autorov:
Pravidlá pre zasielanie príspevkov:
- v slovenčine si môžete stiahnuť tu
- v angličtine si môžete stiahnuť tu
Uzávierka abstraktov 31. 8. 2009 (2 strany A4)
Odovzdanie článkov (full text) 17. 9. 2009 (do 6 strán A4)

Ubytovanie:
Ubytovanie, raňajky si účastník zabezpečuje sám - odporúčame priamo hotel Teledom, internátne ubytovanie v študentských domovoch, či výber z ponuky hotelov.
Obed, recepcia a občerstvenie v cene poplatku.

Kontaktná adresa:
Vojtech Rajnec
Letecká fakulta TUKE
Rampová 7
041 21 Košice
Tel.: +421 918 717 404
E-mail: vojtech.rajnec@tuke.sk


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster