Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
VYMENÚVACIE A HABILITAČNÉ KONANIA


Vymenúvacie a habilitačné konania na LF TUKE prebiehajú v zmysle Vyhlášky 6/2005 Z.z., Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a v zmysle neskorších predpisov. Požadované informácie sú zverejňované na webovom sídle TUKE:

Vymenúvacie konania:
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/lf-inauguracne-konania/lf-inauguracne-konania

Habilitačné konania:
http://www.tuke.sk/wps/portal/tuke/research/inauguracne-a-habilitacne-konania/lf-habilitacne-konania/lf-habilitacne-konaniaŠtatistický prehľad konaní na Leteckej fakulte TUKE:

Vymenúvacie konania:
20102016

Habilitačné konania:
2008201020112014 201620172018
Metodika a súvisiaca legislatíva:


Vymenúvacie a habilitačné konania na LF - Rozhodnutie MŠSR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster