Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC


Úspešne obhájené dizertačné práce:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


Doktorandské štúdium (3. stupeň vysokoškolského štúdia) sa na Leteckej fakulte organizuje v dennej a externej forme. Štandardná dĺžka štúdia v dennej forme prebieha 3 roky, v externej forme najviac 5 rokov.

Akreditované študijné programy 3. stupňa:
  • Riadenie leteckej dopravy
  • Prevádzka lietadiel
  • Letecké a priemyselné elektronické systémy


Do roku 2010 Letecká fakulta zabezpečovala vzdelávanie aj v rámci dobiehajúceho systému doktorandského štúdia (v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z.) v 2 vedných odboroch:
  • Operačné a bojové použitie letectva a PVO (91049)
  • Výzbroj a technika letectva (91079)
ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster