Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Vyhlásenie Súťaže ŠVOČ 2018


Štatút ŠVOČ
Obsahová štruktúra práce ŠVOČ
Prihláška ŠVOČ
Zápis zo súťaže

Výsledky súťaže ŠVOČ 2018
Výsledky súťaže ŠVOČ 2017
Výsledky súťaže ŠVOČ 2016
Výsledky súťaže ŠVOČ 2015
Výsledky súťaže ŠVOČ 2014
Výsledky súťaže ŠVOČ 2013
Výsledky súťaže ŠVOČ 2012
Výsledky súťaže ŠVOČ 2011


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster