Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
20102011

Vymenúvacie konania - 2010
Meno a priezviskodoc. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
PracoviskoKatedra avioniky Letecká fakulta TUKE
Odbor5.2.13 Elektronika
Termín konania a téma inauguračnej prednášky konanej pred VR LF TUKE10.06.2010 - Teoreticko-praktické aspekty leteckej elektroniky a jej budúcnosť
Schválenie návrhu na vymenovanie VR TUKE25.06.2010
Ukončenie konaniaMenovanie s účinnosťou od 24.1.2011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster