Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
2008200920102011

Habilitačné konania - 2011
Meno a priezviskoIng. Dušan PRASLIČKA, PhD.
PracoviskoKatedra leteckej technickej prípravy Letecká fakulta TUKE
Odbor5.2.13 Elektronika
Termín habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce10.02.2011
Názov habilitačnej prednáškyIndikátory feromanetických telies na báze relaxačných senzorov - stav a perspektívy
Názov habilitačnej práceRelaxačné magnetometre a ich aplikácie
Termín zasadania VR LF TUKE09.03.2011
Ukončenie konania29.04.2011


Meno a priezviskoIng. Miloš SOTÁK, PhD.
PracoviskoKatedra elektroniky, Akadémia ozbrojených síl GMRŠ, Liptovský Mikuláš
Odbor5.2.13 Elektronika
Termín habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce27.10.2011
Názov habilitačnej prednáškyEGNOS - Systém prekonávajúci hranice využitia GPS v leteckej doprave
Názov habilitačnej práceIntegrovaný navigačný systém - Systémový návrh a implementácia algoritmov v reálnom čase
Termín zasadania VR LF TUKE09.11.2011
Ukončenie konania25.11.2011
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster