Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
2008200920102011

Habilitačné konania - 2010
Meno a priezviskoIng. Ján LABUN, PhD.
PracoviskoKatedra avioniky Letecká fakulta TUKE
Odbor5.2.13 Elektronika
Termín habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce09.06.2010
Názov habilitačnej prednášky
Názov habilitačnej práce
Matematický model leteckých rádiovýškomerov. Ako mu rozumieť?
Teoreticko-praktické problémy efektívnosti komunikačných lietadlových systémov
Termín zasadania VR LF TUKE10.06.2010
Ukončenie konaniaMenovanie s účinnosťou od 15.6.2010


Meno a priezviskoRNDr. Eva KOMOVÁ, PhD.
PracoviskoKatedra aerodynamiky a simulácií Letecká fakulta TUKE
Odbor5.2.13 Elektronika
Termín habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce25.10.2010
Názov habilitačnej prednášky
Názov habilitačnej práce
Feromagnetické sklom potiahnuté mikrodrôty a ich aplikácie v senzorovej technike
Magnetické vlastnosti moderných nanokryštalických materiálov na báze železa a niklu pre aplikáciev elektronike
Termín zasadania VR LF TUKE10.11.2010
Ukončenie konaniaMenovanie s účinnosťou od 15.11.2010


Meno a priezviskoIng. Ján PIĽA, PhD.
PracoviskoKatedra leteckého inžinierstva Letecká fakulta TUKE
Odbor5.2.56 Bezpečnosť technických systémov
Termín habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce24.11.2010
Názov habilitačnej prednášky
Názov habilitačnej práce
Implementácia modulu 12 v súlade s požiadavkami EASA Part 66 a využití IKT
Automatizované systémy riadenia lietadiel a bezpečnosť letu
Termín zasadania VR Strojnícka fakulta TUKE01.12. 2010
Ukončenie konaniaMenovanie s účinnosťou od 01.12. 2010


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster