Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
2008200920102011

Habilitačné konania - 2008
Meno a priezviskoRNDr. Ladislav TOMČO, PhD.
PracoviskoKatedra aerodynamiky a simuláciíLetecká fakulta TUKE
Odbor4.1.3 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Termín habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce29.01.2008
Názov habilitačnej prednášky
Názov habilitačnej práce
Magnetické kvapaliny a ich aplikačné možnosti.
Štúdium fyzikálnych vlastností systémov s jemnými magnetickými časticami
Termín zasadania VR UPJŠ v Košiciach15.02.2008
Ukončenie konaniaMenovanie s účinnosťou od 15.03. 2008


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster