Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2005
Meno a priezviskoIng. Vladimír JANEČEK
Názov dizertačnej práceOptimalizácia prípravy vojenských riadiacich letovej prevádzky s využitím simulátorov
Vedný obor91-04-9 Operačné a bojové použitie letectva a PVO
Katedra LFKatedra letovej prípravy
Školiteľprof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
Oponentiprof. Ing. Antonín Kazda, PhD. (ŽU Žilina)
doc. Ing Ján Bálint, CSc. (LF TUKE)
Ing. Peter Fianta (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisieprof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Dátum obhajoby21.04.2005


Meno a priezviskoIng. Marián MIŠKANIN
Názov dizertačnej práceOptimalizácia technických prostriedkov vzdušného radiačného, chemického a biologického prieskumu v OSSR
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľprof. Ing. Pavel Puliš, CSc.
Oponentiprof. Ing. Josef Blažek, CSc. (LF TUKE)
doc. Ing. Pavol Glovčák, CSc. (PF KU Ružonberok)
Ing. Stanislav Sedlák, PhD. (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby05.05.2005
Termín zasadania VR LF TUKE30.06.2005


Meno a priezviskoIng. Stanislav FÁBRY
Názov dizertačnej práceMožnosti hodnotenia skutočného stavu dvojprúdového leteckého turbokompresorového motora na základe jeho vibrodiagnostického stavu
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Oponentiprof. Ing. Ján Kamenický, CSc. (VA Brno)
prof. Ing. Vladimír Bella, CSc. (AOS GMRŠ LM)
doc. Ing. Tibor Bugár, CSc. (SjF TUKE)
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby05.05.2005
Termín zasadania VR LF TUKE30.06.2005


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster