Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2006
Meno a priezviskoIng. Ivan MIKITA
Názov dizertačnej práceModelovanie, analýza a optimalizácia elektromagnetických systémov s otvoreným magnetickým obvodom
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Oponentiprof. Ing. Jozef Lauro, CSc. (Ales Trenčín)
prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (FEI TUKE)
doc. Ing. Jozef Putera, PhD. (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby02.03.2006
Termín zasadania VR LF TUKE22.03.2006


Meno a priezviskoIng. Jaroslav ČOPÍK
Názov dizertačnej práceMonitorovanie magnetického poľa v záujmovom priestore
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Oponentiprof. Ing. Jozef Lauro, CSc. (Ales Trenčín)
prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (FEI TUKE)
doc. Ing. Jozef Puttera, PhD. (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby02.03.2006
Termín zasadania VR LF TUKE22.03.2006


Meno a priezviskoIng. Ján FERENC
Názov dizertačnej práceMožnosti simulácie maskovania letiska dymom ako súčasť ochrany proti vysokopresným zbraniam
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Pavel Puliš, CSc.
Oponentiprof. Ing. Milan Džunda, CSc. (LF TUKE)
doc. Ing. Pavol Glovčák, CSc. (PF KU Ružonberok)
Ing. Stanislav Sedlák, PhD. (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby02.03.2006
Termín zasadania VR LF TUKE22.03.2006


Meno a priezviskoIng. Ľubomír FÁBRY
Názov dizertačnej práceOptimalizácia simulačných procesov trenažérových zariadení pre výcvik RLP
Vedný obor91-04-9 Operačné a bojové použitie letectva a PVO
Katedra LFKatedra letovej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Ján Bálint, CSc.
Oponentiprof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (ŽU Žilina)
prof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. (Akademie STING Brno)
doc. Ing. Pavel Bučka, CSc. (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisieprof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Dátum obhajoby28.06.2006
Termín zasadania VR LF TUKE29.06.2006


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster