Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2007
Meno a priezviskoIng. Peter KAĽAVSKÝ
Názov dizertačnej práceMeranie vertikálnej rýchlosti
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Oponentidoc. Ing. František Adamčík, CSc. (LF TUKE)
doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc. (LF TUKE)
Ing. Jozef Kalnický, PhD. (SLI Košice)
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby04.07.2007
Termín zasadania VR LF TUKE07.11.2007


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster