Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2008
Meno a priezviskoIng. Peter GAŠPAROVIČ
Názov dizertačnej práceCFD modelovanie transsonického prúdenia v dúchadle leteckého motora
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Oponentiprof. Ing. Mária Čarnogurská, CSc. (SjF TUKE)
doc. Ing. Dušan Neštrák, CSc. (LF TUKE)
Ing. Jiří Bednář (PSLM, Považská Bystrica)
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby04.09.2008
Termín zasadania VR LF TUKE12.11.2008


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster