Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2009
Meno a priezviskoIng. Jozef GALANDA
Názov dizertačnej práceMonitorovanie a riadenie pohybu objektu v priestore
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľdoc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Oponentiprof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (FEI TUKE)
doc. Ing. Václav Moucha, CSc. (LF TUKE)
prof. Ing. Jozef Lauro (ALES Trenčín)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby14.05.2009
Termín zasadania VR LF TUKE11.06.2009


Meno a priezviskoIng. Jozef JUDIČÁK
Názov dizertačnej práceNávrh systému riadenia dodávky paliva do motora MPM-20 s využitím metód umelej inteligencie
Vedný obor5.2.4. Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Oponentiprof. Ing. Viktor Ferencey, CSc.(SjF STU Ba)
doc. Ing. Peter Lipták, CSc. (UAD Trenčín)
prof. Ing. Jozef Lauro (ALES Trenčín)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby08.04.2009


Meno a priezviskoIng. Vladimír HUMEŇANSKÝ
Názov dizertačnej prácePresnosť a odolnosť rádionavigačných systémov blízkej navigácie voči rušeniu
Vedný obor5.2.13 Elektronika
Katedra LFKatedra avioniky
Školiteľprof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Oponentiprof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (FEI TUKE)
doc. Ing. Drahoslav Juřík, CSc. (SLI Košice)
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby07.10.2009


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster