Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2010
Meno a priezviskoIng. Pavol KURDEL
Názov dizertačnej práceRádiovýškomer v informačnom a asistenčnom systéme vrtuľníka
Vedný obor5.2.13 Elektronika
Katedra LFKatedra avioniky
Školiteľdoc. Ing. František Adamčík, CSc.
Oponentiprof. Ing. Miroslav Grega, CSc. (Dubnický techn. inštitút)
Ing. Miloš Soták, PhD. (AOS GMRŠ Liptovský Mikuláš)
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby24.11.2010


Meno a priezviskoIng. Patrik GONDA
Názov dizertačnej práceMagnetický prieskum v okolí vysokonapäťových vedení
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Oponentiprof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (FEI TUKE)
doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD. (UPJŠ Košice)
Ing. Miloš Soták, PhD. (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan CSc.
Dátum obhajoby08.11.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.11.2010


Meno a priezviskoIng. Peter LUKÁČ
Názov dizertačnej práceVyužitie magnetických a akcelerometrických senzorovpri riešení navigačnej úlohy
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Oponentiprof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (FEI TUKE)
doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD. (UPJŠ Košice)
Ing. Miloš Soták, PhD. (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby8.11.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.11.2010


Meno a priezviskoIng. Vladimír VASIL
Názov dizertačnej práceMagnetometrický server
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Oponentiprof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (FEI TUKE)
doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD. (UPJŠ Košice)
Ing. Miloš Soták, PhD. (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby8.11.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.11.2010


Meno a priezviskoIng. Peter KOŠČÁK
Názov dizertačnej práceOptimalizácia postupu obnovy vybraných druhov technických prostriedkov zimnej údržby letísk
Vedný obor5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Pavel Puliš, CSc.
Oponentiprof. Ing. Dušan Kocur, CSc.(FEI TUKE)
Ing. Martin Jezný, PhD. (Letisko Košice)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan CSc.
Dátum obhajoby20.10.2010


Meno a priezviskoIng. Branislav NOVÁK
Názov dizertačnej práceVyužitie nekonvenčných palív pre pohon leteckých turbokompresorových motorov
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Jozef Považan CSc.
Oponentiprof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (HF TUKE)
doc. Ing. Peter Lipták, CSc. (UAD Trenčín)
Ing. Stanislav Fábry, PhD. (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby20.10.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.11.2010


Meno a priezviskoIng. Martin ŠUTÁK
Názov dizertačnej práceModernizácia systému automatického riadenia generátora vzduchu Saphir-5
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Jozef Považan CSc.
Oponentiprof. Ing. Vladimír Bella, CSc. (AOS GMRŠ LM)
doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc. (LF TUKE)
Ing. Stanislav Fábry, PhD. (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisiedoc. Ing. Peter Mrva, CSc.
Dátum obhajoby20.10.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.11.2010


Meno a priezviskoIng. Vladimír TARASOVIČ
Názov dizertačnej práceMožnosti vzdušných síl v boji proti asymetrickým ohrozeniam
Vedný obor91-04-9 Operačné a bojové použitie letectva a PVO
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Slavomír KIŠ, CSc.
Oponentiprof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (HF TUKE)
doc. Ing. Pavel Nečas, CSc. (AOS GMRŠ LM)
RSDr. Jaroslav Nižňanský, PhD. (MOSR)
Predseda komisieprof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Dátum obhajoby21.10.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.11.2010


Meno a priezviskoIng. Jozef TAKÁCS
Názov dizertačnej práceAnalýza možností vedenia vzdušného boja lietadlom MIG - 29 proti lietadlu Su - 27
Vedný obor91-04-9 Operačné a bojové použitie letectva a PVO
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.
Oponentiprof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (HF TUKE)
Ing. Juraj Baránek (MO SR)
doc. Ing. Ján Bálint, CSc. (LF TUKE)
Predseda komisieprof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Dátum obhajoby21.10.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.11.2010


Meno a priezviskoIng. Daniel DRAXLER
Názov dizertačnej práceAccuracy and resistance of electronic communocation equipment against interference
Vedný obor5.2.13 Elektronika
Katedra LFKatedra avioniky
Školiteľprof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Oponentiprof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (FEI TUKE)
doc. Ing. Drahoslav Juřík, CSc. (SLI Košice)
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby20.09.2010


Meno a priezviskoIng. Vladimír BEGERA
Názov dizertačnej prácePrekonávanie PVO taktickými bojovými lietadlami
Vedný obor91-04-9 Operačné a bojové použitie letectva a PVO
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.
Oponentiprof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (HF TUKE)
doc. Ing. Ján Bálint, CSc. (LF TUKE)
doc. Ing. Pavel Nečas, CSc. (AOS GMRŠ LM)
Predseda komisieprof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Dátum obhajoby08.06.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.06.2010


Meno a priezviskoIng. Peter KANDRÁČ
Názov dizertačnej práceKozmické aspekty spoločných operácií
Vedný obor91-04-9 Operačné a bojové použitie letectva a PVO
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prípravy
Školiteľdoc. RNDr. František Olejník, CSc.
Oponentiprof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (ŽU Žilina)
Ing. Ivan Bella (OSSR)
Doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD. (LF TUKE)
Predseda komisieprof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Dátum obhajoby08.06.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.06.2010


Meno a priezviskoIng. Robert KLÍR
Názov dizertačnej práceAnalýza možnosti vzdušných síl a optimalizácia ich štruktúry pre plnenie úloh vyplývajúcich zo záväzkov voči NATO a EÚ
Vedný obor91-04-9 Operačné a bojové použitie letectva a PVO
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.
Oponentiprof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (HF TUKE)
prof. Ing. Milan Sopóci, Csc. (AOS GMRŠ LM)
Ing. Marián Bubelíny (VVzS Zvolen)
Predseda komisieprof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Dátum obhajoby08.06.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.06.2010


Meno a priezviskoIng. Stanislav ĎURČO
Názov dizertačnej práceMožnosti aplikácie globálnych navigačných systémov GNSS v podmienkach leteckej dopravy na území SR
Vedný obor91-04-9 Operačné a bojové použitie letectva a PVO
Katedra LFKatedra letovej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Ján Bálint, CSc.
Oponentiprof. Ing. Ludvík Kulčák, CSc. (Akadémie STING Brno)
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (ŽU Žilina)
doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc. (LF TUKE)
Predseda komisieprof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Dátum obhajoby09.06.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.06.2010


Meno a priezviskoIng. Martin JEZNÝ
Názov dizertačnej práceOptimalizácia bezpečnostného systému letiska
Vedný obor91-04-9 Operačné a bojové použitie letectva a PVO
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prípravy
Školiteľprof. Ing. Pavel Puliš, CSc.
Oponentidoc. Ing. Pavel Nečas, CSc. (AOS GMRŠ LM)
prof. Ing. Jozef Považan, CSc. (LF TUKE)
Ing. Ján Bačík, CSc. (LF TUKE)
Predseda komisieprof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Dátum obhajoby09.06.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.06.2010


Meno a priezviskoIng. Peter KRAJŇÁK
Názov dizertačnej práceVyužitie záznamu parametrov letu na hodnotenie technického stavu leteckého turbokompresorového motora
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra avioniky
Školiteľdoc. Ing. František Adamčík, CSc.
Oponentiprof. Ing. Jozef Považan, CSc. (LF TUKE)
doc. Ing. Milan Sopata, CSc. (Honeywell Brno)
Ing. Miloš Soták, PhD. (AOS GMRŠ Liptovký Mikuláš)
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby26.05.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.06.2010


Meno a priezviskoIng. Ján KABÁT
Názov dizertačnej práceVyužitie magnetickej aury turbokompresorového motora pre potreby diagnostiky
Vedný obor91-07-9 Výzbroj a technika letectva
Katedra LFKatedra avioniky
Školiteľdoc. Ing. František Adamčík, CSc.
Oponentiprof. Ing. Ladislav Madarász, PhD. (FIE TUKE)
doc. Ing. Milan Sopata, CSc. (Honeywell Brno)
Ing. Vladimír Vlasák, CSc. (SLI Košice)
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby26.05.2010
Termín zasadania VR LF TUKE10.06.2010


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster