Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2011
Meno a priezviskoIng. Peter PÁSTOR
Názov dizertačnej práceMatematický model lietadla vybaveného vektorovateľnými propulzormi
Vedný obor5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra avioniky
Školiteľprof. Ing. Tobiáš Lazar, DrSc.
Oponentiprof. Ing. Ladislav Madarász, CSc., prof. Ing. Rudolf Jalovecký, PhD. (UO Brno), doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. (VŠBM Košice)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby20.12.2011


Meno a priezviskoIng. Eva STRAKOVÁ
Názov dizertačnej práceOptimalizácia využitia technických prostriedkov v obslužnom procese leteckej techniky
Vedný obor5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľdoc. Ing. Peter Mrva, CSc.
Oponentiprof. Ing. Vladimír Bella, CSc. (AOS Liptovský Mikuláš), Ing. Martin Jezný, PhD. (Letisko Košice), Ing. Branislav Novák PhD.(Ministerstvo obrany SR)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby06.12.2011


Meno a priezviskoIng. Marek LAZORIK
Názov dizertačnej práceOptimalizácia efektívnosti využitia technických prostriedkov pri letnej údržbe letiska
Vedný obor5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľdoc. Ing. Peter Mrva, CSc.
Oponentiprof. Ing. Vladimír Bella, CSc. (AOS Liptovský Mikuláš), Ing. Martin Jezný, PhD. (Letisko Košice), Ing. Branislav Novák PhD. (Ministerstvo obrany SR)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby06.12.2011


Meno a priezviskoMgr. Terézia Čekanová
Názov dizertačnej práceMetodika testovania leteckého personálu technickej údržby lietadiel z pohľadu ľudského faktora
Vedný obor5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľbrig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. (VŠBM Košice)
Oponentidoc. Ing. Pavel Nečas, PhD. (AOS Liptovský Mikuláš)
prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (HF TUKE)
prof. Dr. h. c. Ing. Jozef Mihok, PhD. (SjF TUKE)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby29.9.2011


Meno a priezviskoMgr. Peter Čekan
Názov dizertačnej práceMetodika testovania leteckého personálu z pohľadu ľudského faktora komunikácií, v rámci manažmentu zdrojov osádky lietadla
Vedný obor5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľbrig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. (VŠBM Košice)
Oponentidoc. Ing. Pavel Nečas, PhD. (AOS Liptovský Mikuláš)
prof. Ing. Pavel Puliš, CSc. (HF TUKE)
prof. Dr. h. c. Ing. Jozef Mihok, PhD. (SjF TUKE)
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby29.9.2011


Meno a priezviskoIng. Alexius KLINDA
Názov dizertačnej práceAnalýza a syntéza špeciálnych magnetických senzorov
Vedný obor5.2.13 Elektronika
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Oponentiprof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc. (UPJŠ Košice)
doc. Ing. Jozef Puttera, PhD. (AOS GMRŠ LM)
doc. Ing. Ján Labun, PhD. (LF TUKE)
Predseda komisieprof. Ing. František Adamčík, CSc.
Dátum obhajoby13.9.2011


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster