Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

INFORMÁCIE K ORGANIZÁCII ŠTÚDIA


Akademický kalendár AR2017/2018
Rozvrhy
Individuálny študijný plán / Praktický letecký výcvik / Uznávanie úspešne absolvovaných predmetov
Ďalšie informácie nájdete na stránke: www.tuke.sk/tuke/pre-studentov
PRE FINALISTOV:
 • METODICKÝ POKYN O záverečných prácach NA TUKE
 • REGISTRÁCIA ZP na UK TUKE, ŠABLÓNY pre písanie ZP

 • Trendence Graduate Barometer - anketa pre študentov

  ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA LF


  Ing. Marek ČEŠKOVIČ, PhD.
  Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD.
  Ing. Jozef SABO, PhD.
  Ing. Jozef JUDIČÁK, PhD.
  Ing. Lucia MELNÍKOVÁ, PhD.


  Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami: lucia.melnikova@tuke.sk  INFORMÁCIE O AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH ( 1. a 2. stupeň štúdia )


  V súlade so základným poslaním Leteckej fakulty - poskytovať, organizovať a zabezpečovať vysokoškolské vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie v oblasti letectva, leteckej techniky a kozmonautiky a s nimi súvisiacej problematiky, akreditované študijné programy sú zamerané do oblasti riadenia a zabezpečenia leteckej dopravy (vrátane pilotov a riadenia letovej prevádzky), leteckého strojárstva, leteckej elektroniky a elektrotechniky a do oblasti konštrukcie, opráv a prevádzky leteckej techniky.


  AKTUÁLNA PONUKA/NÁZVY ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV

   
  Študijný odbor/Stupeň štúdia
  1. stupeň
  BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
  (3-ročné)
  2. stupeň
  INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
  (2-ročné)
  3. stupeň
  DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
  (3/5-ročné)
  Študijný odbor 5.2.59
  DOPRAVA
  Riadenie leteckej dopravy
  Profesionálny pilot
  Riadenie letovej prevádzky
  Riadenie leteckej dopravy Riadenie leteckej dopravy
  Študijný odbor 5.2.4
  MOTOROVÉ VOZIDLÁ, KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ, LODE A LIETADLÁ
   
  Prevádzka lietadiel Prevádzka lietadiel Prevádzka lietadiel
  Študijný odbor 5.2.13
  ELEKTRONIKA
   
   
  Avionické systémy Senzorika a avionické systémy Letecké a priemyselné elektronické systémy


  Bakalárske študijné programy

  Zameranie študijného programu
  Stupeň štúdia
  Získaný titul
  Forma štúdia
  Dĺžka štúdia (roky)
  Riadenie leteckej dopravy
  1.
  Bc.
  denná/externá
  3/4
  Profesionálny pilot
  1.
  Bc.
  denná
  3
  Pracovník riadenia letovej prevádzky
  1.
  Bc.
  denná
  3
  Prevádzka lietadiel
  1.
  Bc.
  denná
  3
  Avionické systémy
  1.
  Bc.
  denná
  3


  Inžinierske študijné programy

  Zameranie študijného programu
  Stupeň štúdia
  Získaný titul
  Forma štúdia
  Dĺžka štúdia (roky)
  Riadenie leteckej dopravy
  2.
  Ing.
  denná/externá
  2/3
  Prevádzka lietadiel
  2.
  Ing.
  denná/externá
  2/3
  Senzorika a avionické systémy
  2.
  Ing.
  denná/externá
  2/3


  Obsah (informačné listy) jednotlivých vyučovaných predmetov je možné prezrieť po zadaní požadovaných údajov pre daný študijný program a voľbe "DETAIL" na stránke:
  http://maisportal.tuke.sk/portal/home.mais
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACTA AVIONICA

   


  2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
   

  webmaster