Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2012
Meno a priezviskoIng. Andrej Čverha
Názov dizertačnej práceČíslicové magnetometre s mikrodrôtovými senzormi
Vedný obor5.2.13 Elektronika
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Oponentiprof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.
Predseda komisiedoc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Dátum obhajoby28. 8. 2012


Meno a priezviskoIng. Pavol Lipovský
Názov dizertačnej práceMožnosti magnetometrického zabezpečenia objektov
Vedný obor5.2.13 Elektronika
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Oponentiprof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
doc. Ing. Jozef Puttera, PhD.
Predseda komisiedoc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Dátum obhajoby28. 8. 2012


Meno a priezviskoIng. Jana Ferencová
Názov dizertačnej prácePerspektívne systémy tvorby a úpravy leteckých predpisov
Vedný obor5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľdoc. Ing. Peter Mrva, CSc.
Oponentiprof. Ing. Martin Petruf, CSc.
doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD.
doc. Ing. Pavel Nečas, PhD.
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby28. 8. 2012


Meno a priezviskoIng. Petra Lengyelová
Názov dizertačnej práceOptimalizácia procesu detekčnej kontroly a bezpečnosti toku osôb na civilných letiskách
Vedný obor5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľdoc. Ing. Peter Mrva, CSc.
Oponentiprof. Ing. Vladimír Bella, CSc.
doc. Ing. Pavel Nečas, PhD.
doc. Ing. Peter Lipták, PhD.
Predseda komisiedoc. RNDr, František Olejník, CSc.
Dátum obhajoby28. 8. 2012


Meno a priezviskoIng. Milan Seman
Názov dizertačnej práceInteligentné systémy riadenia prechodových procesov leteckých turbokompresorových motorov
Vedný obor5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Oponentiprof. Ing. Tobiáš Lazar, DrSc.
doc. Ing. Mariana KUFFOVÁ, PhD.
doc. Ing. Peter Lipták, PhD.
Predseda komisieprof. Ing. Martin Petruf, CSc.
Dátum obhajoby28. 8. 2012


Meno a priezviskoIng. Július Roób
Názov dizertačnej práceVyužitie MKP a optimalizačných metód v leteckom priemysle
Vedný obor5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Oponentiprof. Ing. Vladimír Bella, CSc, AOS
prof. Ing. Martin Petruf, CSc.
doc. Ing. Ján Piľa, PhD.
Predseda komisiedoc. RNDr. František Olejník, CSc.
Dátum obhajoby28. 8. 2012


Meno a priezviskoIng. Katarína Draganová
Názov dizertačnej práceTestovanie a kalibrácia multisenzorových systémov
Vedný obor5.2.13 Elektronika
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Oponentiprof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
doc. Ing. Miloš Soták, PhD.
Predseda komisiedoc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Dátum obhajoby27. 8. 2012


Meno a priezviskoIng. Rudolf Sabol
Názov dizertačnej práceTechnické aplikácie magnetických mikrodrôtov
Vedný obor5.2.13 Elektronika
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Oponentiprof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
doc. Ing. Jozef Puttera, PhD.
Predseda komisiedoc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Dátum obhajoby27. 8. 2012


Meno a priezviskoIng. Peter JOZEK
Názov dizertačnej práceAnalýza a syntéza gradientných indukčných snímačov s geometricky extrémnou šírkou snímania
Vedný obor5.2.13 Elektronika
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Oponentiprof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc. (FEI TUKE),
doc. Ing. Jozef Puttera, PhD. (AOS Liptovský Mikuláš)
Predseda komisieprof. Ing. František Adamčík, CSc.
Dátum obhajoby27. 6. 2012


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster