Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 


Všetky informácie o študentskom pôžičkovom fonde nájdete na: www.spf.sk
Pokyny pre žiadateľov o pôžičku zo ŠPF 2012-2013 - 63 kB
ŠPF 2012-2013 - kód fakulty - 77 kB

Zákon o študentskom pôžičkovom fonde


Tlačivá:


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster