Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2013
Meno a priezviskoIng. Vladimír Beňo
Názov dizertačnej práceOptimalizácia palivového systému dopravného lietadla
Vedný obor5.2.13 elektronika
Katedra LFKatedra avioniky
ŠkoliteľProf. Ing. František Adamčík, CSc.
Oponentiprof. Ing. Miroslav Grega, CSc.
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby18.12.2013


Meno a priezviskoIng. Zoltán Cséfalvay
Názov dizertačnej práceAplikácie radarov UWB v bezpečnostných systémoch
Vedný obor5.2.13 elektronika
Katedra LFKatedra avioniky
ŠkoliteľProf. Ing. Milan Džunda, CSc.
Oponentiprof. Ing. Dušan Kocur, CSc.
doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD.
Predseda komisieprof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Dátum obhajoby27.02.2013


Meno a priezviskoIng. Jana Liptáková
Názov dizertačnej práceOptimalizácia certifikačných postupov lietadiel s MTOM do 600kg vyrábaných na Slovensku
Vedný obor5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľdoc. Ing. Ján Piľa, PhD.
OponentiIng. Aurel Sloboda, CSc.
Ing. František Bujalko, PhD.
Ing. Branislav Novák, PhD.
Predseda komisieprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby19.07.2013


Meno a priezviskoIng. Róbert Rozenberg
Názov dizertačnej práceZvyšovanie bezpečnosti v skupinovej zlietanosti v akrobatickej skupine
Vedný obor5.2.59 doprava
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľdoc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA
Oponentidoc. Ing. Miroslav Kelemen PhD.
Ing. Peter Fianta
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
Predseda komisieprof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby19.07.2013


Meno a priezviskoIng. Peter Korba
Názov dizertačnej práceVyužitie vizualizácie a simulácie v konštrukčných uzloch lietadiel pomocou CAX systémov
Vedný obor5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľdoc. Ing. Naqib Daneshjo, PhD.
Oponentiprof. Ing. Milan Oravec, PhD.
doc. Ing. Michal Fabian, PhD.
Ing. Jana Hlubeňová, PhD.
Predseda komisiedoc. Ing. Ján Piľa, PhD.
Dátum obhajoby12.08.2013


Meno a priezviskoIng. Matej Antoško
Názov dizertačnej práceĽudský faktor v systéme riadenia letovej prevádzky v podmienkach letových prevádzkových služieb SR
Vedný obor5.2.59 doprava
Katedra LFKatedra letovej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Ján Bálint, CSc.
Oponentiprof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
doc. Ing. Branislav Kandera, PhD.
Predseda komisieprof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby26.08.2013


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster