Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Organizácia pre výcvik údržby podľa ČASTI 147
Referenčné číslo: SK.147.0003
Legislatíva / odkazy


Nová EÚ legislatíva pre lietajúci personál
Letecký úrad Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Európska agentúra pre bezpečnosť letectva
Úřad pro civilní letectví České republiky
Medzinárodná organizácia civilného letectva
Letecký zákon
EASA CS – EASA Certifikačné špecifikácie
EASA AMC – EASA Prijateľné spôsoby plnenia
EASA GM – EASA Poradenský materiál
Prehľad nariadení a smerníc Európskych spoločenstiev
ICAO – publikácie
EASA
Eurocontrol
FAA
Nariadenie EP a Rady ES 216/2008
Nariadenie EP a Rady ES 1592/2002
Nariadenie EK 1702/2003
Nariadenie EK 2042/2003
Nariadenie EK 1149/2011
Nariadenie EK 748/2012
Predpis Annex 1 (L1)
Predpis Annex 2 (L2)
Predpis Annex 3(L3)
Predpis Annex 4 (L4)
Predpis Annex 5 (L5)
Predpis Annex 6/I (L5/I)
Predpis Annex 6/II (L5/II)
Predpis Annex 6/III (L5/III)
Predpis Annex 7 (L7)
Predpis Annex 8 (L8)
Predpis Annex 9 (L9)
Predpis Annex 10/I (L10/I)
Predpis Annex 10/II (L10/II)
Predpis Annex 10/III (L10/III)
Predpis Annex 10/IV (L10/IV)
Predpis Annex 10/V (L10/V)
Predpis Annex 11 (L11)
Predpis Annex 12 (L12)
Predpis Annex 13 (L13)
Predpis Annex 13 (L13)
Predpis Annex 14 (L14)
Predpis Annex 14H (L14H)
Predpis Annex 15 (L15)
Predpis Annex 16/I (L16/I)
Predpis Annex 16/II (L16/II)
Predpis Annex 17 (L17)
Predpis Annex 18 (L18)
Predpis Annex 4444 (L4444)
Predpis Annex 7030 (L7030)
Predpis Annex 8168 (L8163)
Predpis Annex 8400 (L8400)
Predpis Annex Frazeológia
JAR-1
JAR FCL-1
JAR FCL-2
JAR FCL-3
JAR FCL-4
JAR FCL OPS 3
JAR 26
JAR-STD 1A
JAR-STD 1H
JAR-STD 3A
JAR-STD 3H
JAR-STD 4A
JAR-MMEL/MEL
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster