Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

ORGANIZÁCIA PRE VÝCVIK ÚDRŽBY PODĽA ČASTI 147

V rámci Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach je zriadená organizácia podľa Časti 147, určená pre výcvik personálu údržby leteckej techniky. Vo svojej činnosti sa riadi platnými zákonmi, normami a predpismi Slovenskej republiky a právnymi dokumentmi národných a medzinárodných leteckých inštitúcií a organizácií, ktoré vymedzujú oblasť leteckej legislatívy. Teoretická a praktická časť výcviku sa vykonáva podľa požiadaviek Časti 147 a Časti 66 Nariadenia EK (ES) č. 2042/2003 z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností. Organizácia SK.147.0003 pre účastníkov kurzov zabezpečuje teoretické a praktické vyučovanie (výcvik a skúšky) a ubytovanie a stravovanie.AKTUÁLNE INFORMÁCIE

SKÚŠKY Z MODULOV ZNALOSTÍ PODĽA ČASTI 66
Harmonogram skúšok z modulov znalostí podľa Part 66 v organizácii SK.147.0003
Informácie pre študentov

Ponuka kurzov:
Postup pri prihlasovaní sa na kurz
 1. výber kurzu podľa ponuky/voľného termínu
 2. vyplnenie prihlášky (elektronickej, po konzultácii – registračnej)

Tlačivá / žiadosti

 • Prihláška na kurz výcviku
 • Žiadosť a záznam o skúške

 • Kontakt / informácie:  Názov organizácie:
  Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
  Organizácia pre výcvik údržby podľa Časti 147
  Adresa: Rampová 7, 042 21 Košice
  Referent pre zabezpečenie kurzov: Tel.: +421 55 602 6148
  E-mail: olga.kizekova@tuke.sk
  Dekanát LF TUKE Tel.: +421 55 602 6102
  E-mail:dekan.lf@tuke.sk

  Legislatíva / odkazy
   
  Osvedčenie Dopravného úradu Slovenskej republiky Osvedčenie Dopravného úradu Slovenskej republiky
  o schválení organizácie na výcvik údržby v súlade s plnením požiadaviek Nariadenia Komisie Európskych spoločenstiev
  2042/2003, Časť - 147
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ACTA AVIONICA

   


  2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
   

  webmaster