Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2014

Meno a priezvisko Ing. František Adamčík
Názov dizertačnej práce Termovízna diagnostika turbokompresorového motora
Vedný obor 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LF Katedra leteckého inžinierstva
Školiteľ prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Oponenti Dr.h.c prof. Ing. Ladislav Madarász, PhD.
doc. Ing. Marianna Kuffová, PhD.
doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Predseda komisie prof. Ing. Martin Petruf, CSc.
Dátum obhajoby 12.12.2014


Meno a priezvisko Ing. Miroslav Laššák
Názov dizertačnej práce Riadenie objektu s multisenzorovým snímacím systémom
Vedný obor 5.2.13 elektronika
Katedra LF Katedra leteckej technickej prípravy
Školiteľ prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Oponenti prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.
Predseda komisie doc. Ing. Ján Labun, PhD.
Dátum obhajoby 27.8.2014


Meno a priezvisko Ing. Miroslav Šmelko
Názov dizertačnej práce Bezkontaktné senzory ťahu na báze magnetických mikrodrôtov
Vedný obor 5.2.13 elektronika
Katedra LF Katedra leteckej technickej prípravy
Školiteľ doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.
Oponenti prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
doc. RNDr. Rastislav Varga, PhD.
Predseda komisie doc. Ing. Ján Labun, PhD.
Dátum obhajoby 27.8.2014


Meno a priezvisko Ing. Marek Češkovič
Názov dizertačnej práce Rádiovýškomer typu FMCW vo funkcii protinárazového systému vrtuľníka.
Vedný obor 5.2.13 elektronika
Katedra LF Katedra avioniky
Školiteľ doc. Ing. Ján Labun, PhD.
Oponenti prof. Ing. Miroslav Grega, CSc.
doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Predseda komisie doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Dátum obhajoby 27.8.2014


Meno a priezvisko Ing. Peter Žák
Názov dizertačnej práce Presnosť a odolnosť rádionavigačných systémov blízkej navigácie voči rušeniu
Vedný obor 5.2.13 elektronika
Katedra LF Katedra avioniky
Školiteľ prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Oponenti prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
doc. Ing. Drahoslav Juřík, CSc.
Predseda komisie doc. Ing. Ján Labun, PhD.
Dátum obhajoby 27.8.2014


Meno a priezvisko Ing. Miroslav Spišák
Názov dizertačnej práce MKP analýza a optimalizácia kompozitných dielov v leteckom priemysle
Vedný obor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LF Katedra leteckého inžinierstva
Školiteľ doc. Ing. Ján Piľa, PhD.
Oponenti doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD.
Ing. Martin Šuták, PhD.
prof. Ing. Petruf Martin, CSc.
Predseda komisie prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Dátum obhajoby 22.8.2014


Meno a priezvisko Ing. Iveta Podoľaková
Názov dizertačnej práce Segmentácia zákazníkov letísk na základe vybraných kritérií
Vedný obor 5.2.59.doprava
Katedra LF Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľ prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
Oponenti prof. Ing. Adriana Csikósová, CSc.
doc. Ing. Peter Gallo, CSc.
doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 22.8.2014


Meno a priezvisko Ing. Lucia Melníková
Názov dizertačnej práce Optimalizácia procesu zhodnotenia a výberu lietadlovej techniky
Vedný obor 5.2.59.doprava
Katedra LF Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľ doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA
Oponenti prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.
prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Ing. Martin Jezný, PhD.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 22.8.2014


Meno a priezvisko Ing. Jozef Sabo
Názov dizertačnej práce Vplyv parametrov požadovanej navigačnej výkonnosti na možnosti využitia GNSS v leteckej navigácii
Vedný obor 5.2.59.doprava
Katedra LF Katedra letovej prípravy
Školiteľ doc. Ing. Ján Bálint, CSc.
Oponenti prof. Ing. Dušan Kevický, CSc
prof. Ing. Milan Oravec, PhD.
doc. Ing. Slavomír Labant, PhD.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 21.8.2014


Meno a priezvisko Ing. Andreas Kohla
Názov dizertačnej práce Practical use of the machinery directive 2006/42/EC referring to the machinery safety of helicopter hoisting equipment
Vedný obor 5.2.59 doprava
Katedra LF Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľ doc. Ing. Naqib Daneshjo, PhD.
Oponenti doc. Ing. Jaroslav Šeminský, PhD.
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Ing. Daniel Hlubeň, PhD.
Predseda komisie doc. Ing. Ján Piľa, PhD.
Dátum obhajoby 23.06.2014


Meno a priezvisko Ing. Christian Dietrich, MBA.
Názov dizertačnej práce Aircraft Maintenance Organization Procedures
Vedný obor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LF Katedra leteckého inžinierstva
Školiteľ doc. Ing. Naqib Daneshjo, PhD.
Oponenti pdoc. Ing. Vladimír Rudy, PhD.
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Ing. Daniel Hlubeň, PhD.
Predseda komisie doc. Ing. Ján Piľa, PhD.
Dátum obhajoby 10.02.2014


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster