Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2015

Meno a priezvisko Ing. Viktor Képeši
Názov dizertačnej práce Vplyv dizajnu lietadla na smerové vlastnosti jeho antén/td>
Vedný obor 5.2.13 Elektronika
Katedra LF Katedra avioniky
Školiteľ doc. Ing. Ján Labun, PhD.
Oponenti prof. Ing. Miroslav Grega, CSc.
prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.
Predseda komisie doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Dátum obhajoby 27.08.2015
Meno a priezvisko Ing. Jozef Čerňan
Názov dizertačnej práce Vplyv vybraných povrchových úprav na kontaktnú únavu spekaných ocelí
Vedný obor 5.2.4 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LF Katedra leteckej technickej prípravy
Školiteľ prof. Ing. Dušan Rodziňák, CSc.
Oponenti prof. Ing. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.
doc. Ing. Eva Dudrová, CSc.
Predseda komisie doc. Ing. Rudolf Zahradníček, CSc.
Dátum obhajoby 28.08.2015
Meno a priezvisko Ing. Lucia Iľaščíková
Názov dizertačnej práce Bezpečnosť a efektívnosť prevádzkovania lietajúcich servisných robotov
Vedný obor 5.2.59 doprava
Katedra LF Katedra manažmentu leteckej dopravy
Školiteľ doc. Ing. Ján Piľa, PhD.
Oponenti prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 31.08.2015
Meno a priezvisko Ing. Eva Piľová
Názov dizertačnej práce Hodnotiace kritériá výberu a systému skríningu pilotov
Vedný obor 5.2.59 doprava
Katedra LF Katedra letovej prípravy
Školiteľ doc. Ing. Ján Bálint, CSc.
Oponenti prof. Ing. Miroslav Kelemen, PhD., MBA
Ing. Peter Kandráč, PhD.
doc. Ing. Jaroslaw Kozuba, PhD., mim.prof.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 31.08.2015
Meno a priezvisko Ing. Juraj Vagner
Názov dizertačnej práce Stanovenie kapacity systému riadenia letovej prevádzky na letisku
Vedný obor 5.2.59 doprava
Katedra LF Katedra letovej prípravy
Školiteľ doc. Ing. Ján Bálint, CSc.
Oponenti doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.
prof. Ing. Dušan Kevický, CSc.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 10.09.2015


Meno a priezvisko Ing. Miroslav Džuba
Názov dizertačnej práce Personálna stratégia leteckej spoločnosti v čase hospodárskej krízy
Vedný obor 5.2.59 doprava
Katedra LF Katedra manažmentu leteckej dopravy
Školiteľ doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA
Oponenti prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
Predseda komisie doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.
Dátum obhajoby 19.08.2015
Meno a priezvisko Ing. Edina Pappová
Názov dizertačnej práce Prognóza rozvoja leteckých spoločností
Vedný obor 5.2.59 doprava
Katedra LF Katedra manažmentu leteckej dopravy
Školiteľ doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.
Oponenti prof. Ing. Pavel Puliš, CSc.
doc. Ing. Vladimír Němec, PhD.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 19.08.2015
Meno a priezvisko Ing. Ľuboš Socha
Názov dizertačnej práce Zvyšovanie výkonnosti leteckých špecialistov
Vedný obor 5.2.59 doprava
Katedra LF Katedra manažmentu leteckej dopravy
Školiteľ doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA
Oponenti prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD.
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., PhD.
Predseda komisie doc. Ing. Ján Bálint, CSc.
Dátum obhajoby 25.06.2015
Meno a priezvisko Ing. Mohamed Ali M. Eldojali
Názov dizertačnej práce Use of software tools and computer simulation to support design of aerospace systems
Vedný obor 5.2.4 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LF Katedra leteckého inžinierstva
Školiteľ doc. Ing. Naqib Daneshjo, PhD.
Oponenti prof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Ing. Samer Abdo Saleh Al-Rabeei, PhD.
Predseda komisie doc. Ing. Ján Piľa, PhD., mim. prof.
Dátum obhajoby 10.02.2015


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster