Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2016

Meno a priezviskoIng. Vladimír Socha
Názov dizertačnej práceMetódy merania výkonnosti v leteckých profesiách
Štúdijný obor3772 Doprava
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prevádzky
ŠkoliteľDr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA.
Oponentiprof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD
prof. Ing. Pavel Puliš, CSc.
Ing. Jakub Hospodka, PhD.
Predseda komisieprof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby16.03.2016


Meno a priezviskoIng. Jozef Kozár
Názov dizertačnej práceTeoretický koncept malého satelitného navigačného systému pre planétu Mars
Štúdijný obor3772 Doprava
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľprof. Ing. František Adamčík, CSc.
OponentiIng. Ján Baláž, PhD.
prof. Ing. Pavel Puliš, CSc.
Predseda komisieprof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby12.05.2016


Meno a priezviskoIng. Iveta Vajdová
Názov dizertačnej práceSledovanie zmien výkonnosti pilotov pri výcviku na leteckom simulátore
Štúdijný obor3772 doprava
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prevádzky
ŠkoliteľDr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA.
Oponenti prof. Ing. Milan Džunda
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA
Ing. Peter Vittek, Ph.D.
Predseda komisieprof. Ing. Pavel Puliš, CSc.
Dátum obhajoby25.08.2016


Meno a priezviskoIng. Natália Kotianová
Názov dizertačnej práceRelatívna navigácia v komunikačnej sieti letectva
Štúdijný obor3772 doprava
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľprof. Ing. Milan Džunda
Oponenti Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA
doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof.h.c.
Predseda komisieprof. Ing. Pavel Puliš, CSc.
Dátum obhajoby25.08.2016


Meno a priezviskoIng. Maroš Komjáty
Názov dizertačnej práceMatematické modelovanie činností a vlastností leteckých turbokompresorových motorov z pohľadu riadiacich systémov
Štúdijný obor2353 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Jozef Považan
Oponenti prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.
doc. Ing. Mariana Kuffová, PhD.
Predseda komisiedoc. Ing. Ján Piľa, PhD.
Dátum obhajoby25.08.2016


Meno a priezviskoIng. Ľubomír Morochovič
Názov dizertačnej práceMožnosti zvyšovania ekonomickej efektívnosti letísk
Štúdijný obor3772 doprava
Katedra LFKatedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľdoc. Ing. Soňa Hurná
Oponenti prof. Ing. Pavel Puliš, CSc.
doc. Ing. Vladimír Němec, Ph.D., prof.h.c.
Predseda komisiedoc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.
Dátum obhajoby25.08.2016


Meno a priezviskoIng. Henrich Glaser-Opitz
Názov dizertačnej prácePredikčná metóda pristávacieho systému lietadla
Štúdijný obor2613 elektronika
Katedra LFKatedra avioniky
Školiteľdoc. Ing. Ján Labun, PhD., mim. prof.
Oponenti prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
Ing. Miroslav Laššák, PhD.
Predseda komisiedoc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Dátum obhajoby26.08.2016


Meno a priezviskoIng. Ján Bajús
Názov dizertačnej práceStabilizácia multirotorových bezpilotných prostriedkov na báze merania a spracovania veličín fyzikálnych polí
Štúdijný obor2613 elektronika
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Jozef Hudák, CSc., mim. prof.
Oponenti prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
Predseda komisiedoc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Dátum obhajoby26.08.2016


Meno a priezviskoIng. Viktor Kán
Názov dizertačnej práceSkúmanie a využitie senzorových efektov na magnetických mikrodrôtoch
Štúdijný obor2613 elektronika
Katedra LFKatedra leteckej technickej prípravy
Školiteľdoc. Ing. Jozef Hudák, CSc., mim. prof.
Oponenti prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
Predseda komisiedoc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Dátum obhajoby26.08.2016


Meno a priezviskoIng. Miroslava Cúttová
Názov dizertačnej práceNestacionárne charakteristiky profilov a ich využitie pri výpočte vrtulí
Štúdijný obor2353 motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LFKatedra leteckého inžinierstva
Školiteľprof. Ing. Jozef Považan, CSc.
Oponentidoc. Ing. Tomáš Brestovič, PhD.
prof. Ing. Vladimír Bella, CSc.
doc. Ing. Peter Lipták, PhD.
Predseda komisieprof. Ing. Martin Petruf, CSc.
Dátum obhajoby29.11.2016


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster