Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Ing. Ladislav Főző, PhD.
Ing. Pavol Kurdel, PhD.
Ing. Karol Semrád, PhD.
Ing. Michal Hovanec, PhD.
Ing. Peter Korba, PhD.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster