mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
doc. Ing. Ján PIĽA, PhD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster