Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Znalecký ústav na Technickej univerzite v Košiciach
V ODBORE 040000 DOPRAVA LETECKÁ


Sídlo: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Štatutárny orgán: prof. Ing. Stanislav KMEŤ, CSc.
Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti Znaleckého ústavu Technickej univerzity v Košiciach: prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.

Štatutárny zástupca pri výkone znaleckej činnosti v odbore Doprava letecká: Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M.
Špecifické miesto výkonu znaleckej činnosti v odbore Doprava letecká: Letecká fakulta, Rampová 7, 041 21 Košice

Kontaktné údaje pre odbor Doprava letecká:
tel: 055/602 6102
dekan.lf@tuke.sk


Znalci:
Evidenčné č.: 915044 doc. Ing. Dušan NEŠTRÁK, CSc.
Evidenčné č.: 915183 Ing. Peter KAĽAVSKÝ, PhD.
Evidenčné č.: 910998 Ing. Miroslav HÁJEK


Ďalšie informácie: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regz_zobraz_nextdata1.asp?kotva=k1&skupina=1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster