Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Obhajoby dizertačných prác - 2017

Meno a priezvisko Ing. Patrik Buk
Názov dizertačnej práce Možnosti integrácie bezpilotných prostriedkov do vzdušného priestoru Slovenskej republiky
Študijný obor 3772 Doprava
Katedra LF Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľ doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.
Oponenti Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
prof. Ing. Pavel Puliš, CSc.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 31.08.2017


Meno a priezvisko Mgr. Monika Vaľušová
Názov dizertačnej práce Optimalizácia organizačnej štruktúry regionálneho letiska
Študijný obor 3772 Doprava
Katedra LF Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľ doc. Ing. Slavomír Kiš, CSc.
Oponenti Ing. Natália Kotianová, PhD.
prof. Ing. Ján Piľa, PhD.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 31.08.2017


Meno a priezvisko gen. bryg. rez. pil. inż. Ryszard Hać
Názov dizertačnej práce Ground and flight safety during organizing home and international air shows
Študijný obor 3772 Doprava
Katedra LF Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľ doc. dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof.nadzw.
Oponenti prof. Ing. Ján Piľa, PhD.
prof. nadz. dr hab. Jan Rajchel
Ing. Jakub Kraus, Ph.D.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 24.08.2017


Meno a priezvisko Ing. Jana Korbová
Názov dizertačnej práce Zvyšovanie bezpečnosti letiskových procesov využívaním progresívnych počítačových systémov
Študijný obor 3772 Doprava
Katedra LF Katedra manažmentu leteckej prevádzky
Školiteľ prof. Ing. Ján Piľa, PhD.
Oponenti doc. dr hab. inż. Jarosław Kozuba, prof.nadzw.
Dr.h.c. prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., MBA
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 24.08.2017


Meno a priezvisko Ing. Oskár Sloboda
Názov dizertačnej práce Predikcia aeroelastických vlastností krídel ľahkých lietadiel
Študijný obor 2353 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LF Katedra leteckého inžinierstva
Školiteľ prof. Ing. Ján Piľa, PhD.
Oponenti doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing. Paed. IGIP
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Ing. Martin Novák, Ph.D.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 24.08.2017


Meno a priezvisko
Ing. Cristian Dan Stratyinski
Názov dizertačnej práce Využitie moderných softvérových systémov v návrhu vrtuľových leteckých motorov
Študijný obor 2353 Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Katedra LF Katedra leteckého inžinierstva
Školiteľ doc. Ing. Peter Korba, PhD., Ing. Paed. IGIP
Oponenti doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.
prof.h.c. prof. Ing. Milan Majerník, PhD.
Predseda komisie prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Dátum obhajoby 24.08.2017


Meno a priezvisko Ing. Ján Hrabovský
Názov dizertačnej práce Progresívne algoritmy reálneho času v digitálnych riadiacich systémoch
Študijný obor 2613 Elektronika
Katedra LF Katedra avioniky
Školiteľ doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Oponenti prof. Ing. František Adamčík, CSc.
Ing. Peter Krajňák, PhD.
Ing. Miroslav Laššák, PhD.
Predseda komisie doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Dátum obhajoby 25.08.2017


Meno a priezvisko Ing. Norbert Flachbart
Názov dizertačnej práce Aplikácia magnetometrie na mapovanie magnetických porúch
Študijný obor 2613 Elektronika
Katedra LF Katedra leteckej technickej prípravy
Školiteľ doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Oponenti prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc.
Ing. Patrik Gonda, PhD.
Predseda komisie doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
Dátum obhajoby 25.08.2017


Meno a priezvisko Ing. Tomáš Volčko
Názov dizertačnej práce Monitorovací a protizrážkový systém pre malé UAV
Študijný obor 2613 Elektronika
Katedra LF Katedra leteckej technickej prípravy
Školiteľ doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Oponenti prof. Ing. Josef Blažek, CSc.
prof. Ing. Stanislav Marchevský, CSc.
Ing. Patrik Gonda, PhD.
Predseda komisie doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Dátum obhajoby 25.08.2017


Meno a priezviskoIng. Tomáš Vaispacher
Názov dizertačnej práceIntegračné architektúry navigačných systémov
Štúdijný obor2613 Elektronika
Katedra LFKatedra avioniky
Školiteľdoc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
Oponentiprof. Ing. Rudolf Jalovecký, CSc.
Ing. Miroslav Laššák, PhD.
Predseda komisiedoc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Dátum obhajoby17.03.2017


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster