Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 


Rozvrhy LETNÝ SEMESTER AR 2017/2018

Bakalárske štúdium, Riadenie leteckej dopravy
Denná forma štúdia, 1. ročník
Rozdelenie do študijných skupín:
Denné štúdium - Bc. Externé štúdium - Bc. 
1. ročník1. ročník
Profesionálny pilot Riadenie leteckej dopravy
Riadenie leteckej dopravy
Class 1 of Air Transport Management
Pracovník riad. let. prevádzky
Prevádzka lietadiel
Avionické systémy
2. ročník2. ročník
Profesionálny pilot Riadenie leteckej dopravy
Riadenie leteckej dopravy
Pracovník riad. let. prevádzky
Prevádzka lietadiel
Avionické systémy
3. ročník3. ročník
Profesionálny pilot Riadenie leteckej dopravy
Riadenie leteckej dopravy
Pracovník riad. let. prevádzky
Prevádzka lietadiel
Avionické systémy
Denné štúdium - Ing.Externé štúdium - Ing.
1. ročník1. ročník
Riadenie leteckej dopravy Riadenie leteckej dopravy
Prevádzka lietadiel
Senzorika a avionické systémy
2. ročník2. ročník
Riadenie leteckej dopravy Riadenie leteckej dopravy
Prevádzka lietadiel
Senzorika a avionické systémy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster