Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Užitočné odkazy  
Dochádzkový systém  návod
Dochádzkový systém - web rozhranie  https://dochadzka.tuke.sk/
Hlásenie závad - IKT  oto.malencik@tuke.sk
Hlásenie závad - Správa budov  rzps.lf@tuke.sk
Dokumenty
Poverenie  Poverenie.doc
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster