Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Členstvo vo výboroch, radách, vedeckých a odborných orgánochprof. Ing. František Adamčík, CSc.
Členstvo v radách
doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.
Členstvo v radách
doc. Ing. Róbert Bréda, PhD.
Členstvo v radách
Mgr. Peter Čekan, PhD.
Členstvo v radách
Ing. Katarína Draganová, PhD., ING. - PAED IGIP
Členstvo v radách
prof. Ing. Milan Džunda, CSc.
Členstvo v radách
doc. Ing. Ladislav Fözö, PhD.
Členstvo v radách
Ing. Jozef Galanda, PhD.
Členstvo v radách
doc. Ing. Michal Hovanec, PhD.
Členstvo v radách
doc. Ing. Jozef Hudák, CSc.
Členstvo v radách
Ing. Edina Jenčová, PhD.
Členstvo v radách
Ing. Peter Koščák, PhD. ING. PAED IGIP
Členstvo v radách
doc. Ing. Peter Korba, PhD., ING-PAED IGIP
Členstvo v radách
doc. RNDr. Eva Komová, PhD.
Členstvo v radách
doc. Ing. Pavol Kurdel, PhD.
Členstvo v radách
Ing. Pavol Lipovský, PhD., ING. - PAED IGIP
Členstvo v radách
Ing. Lucia Melníková, PhD.
Členstvo v radách
doc. Ing. Václav Moucha, CSc.
Členstvo v radách
prof. Ing. Ján Piľa, PhD.
Členstvo v radách
doc. Ing. Karol Semrád, PhD.
Členstvo v radách
Ing. Luboš Socha, PhD.& PhD.
Členstvo v radách
RNDr. Peter Szabó, PhD.
Členstvo v radách
Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav Szabo, PhD., MBA, LL.M.
Členstvo v radách
Ing. Miroslav Šmelko, PhD.
Členstvo v radách
Ing. Radoslav Šulej, PhD.
Členstvo v radách
RNDr. Katarína Tibenská, PhD.
Členstvo v radách
doc. RNDr. Ladislav Tomčo, PhD.
Členstvo v radách
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster