mais KAS KA KLI KLP KLTP KMLP

 

mais posta Facebook Študentský domov R7 mais mais

 
 
PORADNÉ ORGÁNY DEKANA LF

 • Kolégium dekana LF

     doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M.
     Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.
     doc. Ing. Peter KORBA, PhD., Ing.Paed IGIP
     Mgr. Peter ČEKAN, PhD.
     Ing. Juraj VAGNER, PhD., Ing.Paed IGIP
     Ing. Peter ČOKINA
     doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
     doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.
     prof. Ing. Ján PIĽA, PhD.,
     RNDr. Kristína BUDAJOVÁ, PhD.
     Ing. Róbert ROZENBERG, PhD.
     Ing. Peter KOŠČÁK, PhD., Ing.Paed IGIP

 • Disciplinárna komisia LF

  Predseda : Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD.
  Členovia:
     Ing. Stanislav ĎURČO, PhD.
     RNDr. Peter SZABÓ, PhD.
     Ing. Zuzana ŠUSTEROVÁ
     Oleksandr HERASYMENKO
     Marek TOMAŠ

 • Komisia pre akreditáciu LF

  Koordinátor prípravy akreditačných spisov: doc. Ing. Michal HOVANEC, PhD.
  Koordinátor prípravy podkladov k žiadosti o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy: Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.

  Garanti LF za oblasti výskumu a študijné odbory:
  prof. Ing. Ján PIĽA, PhD.
  Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo, Študijný odbor: 5.2.4. Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

  prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
  Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika, Študijný odbor: 5.2.13. Elektronika

  prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
  Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby, Študijný odbor: 5.2.59. Doprava

  Tajomníčka: Ing. Jarmila FERENČÍKOVÁ, PhD.

 • Edičná komisia LF

  Predseda: Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.
  Členovia:
     doc. Ing. Karol SEMRÁD, PhD.
     doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD.
     Ing. Marián HOCKO, PhD.
     Ing. Matej ANTOŠKO, PhD.,Ing.Paed IGIP
     Ing. Alica TOBISOVÁ, PhD.

 • Študijní poradcovia LF

     Ing. Marek ČEŠKOVIČ, PhD.
     Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD.,Ing.Paed IGIP
     Ing. Jozef SABO, PhD.
     Ing. Jozef JUDIČÁK, PhD.
     Ing. Lucia MELNÍKOVÁ, PhD.
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ACTA AVIONICA

   


  2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
   

  webmaster