Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
PORADNÉ ORGÁNY DEKANA LF

 • Kolégium dekana LF

     Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M.
     Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.
     doc. Ing. Peter KORBA, PhD., ING-PAED IGIP
     Mgr. Peter ČEKAN, PhD.
     Ing. Juraj VAGNER, PhD., ING-PAED IGIP
     Ing. Peter ČOKINA
     doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
     doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.
     prof. Ing. Ján PIĽA, PhD.,
     Ing. Róbert ROZENBERG, PhD.
     Ing. Peter KOŠČÁK, PhD., ING-PAED IGIP
     PhDr. Anna ČEKANOVÁ, PhD.
     Ing. František HEŠKO

 • Disciplinárna komisia LF

  Predseda : Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD. ING-PAED IGIP
  Členovia:
     Ing. Stanislav ĎURČO, PhD.
     RNDr. Peter SZABÓ, PhD.
     Ing. Zuzana ŠUSTEROVÁ
     Oleksandr HERASYMENKO
     Marek TOMAŠ

 • Komisia pre akreditáciu LF

  Koordinátor prípravy akreditačných spisov: doc. Ing. Michal HOVANEC, PhD.
  Koordinátor prípravy podkladov k žiadosti o spôsobilosti uskutočňovať študijné programy: Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.

  Garanti LF za oblasti výskumu a študijné odbory:
  prof. Ing. Ján PIĽA, PhD.
  Oblasť výskumu: 14. Strojárstvo, Študijný odbor: 5.2.4. Motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá

  prof. Ing. František ADAMČÍK, CSc.
  Oblasť výskumu: 15. Elektrotechnika a elektroenergetika, Študijný odbor: 5.2.13. Elektronika

  prof. Ing. Milan DŽUNDA, CSc.
  Oblasť výskumu: 22. Dopravné služby, Študijný odbor: 5.2.59. Doprava

  Tajomníčka: Ing. Jarmila FERENČÍKOVÁ, PhD.

 • Edičná komisia LF

  Predseda: Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.
  Členovia:
     doc. Ing. Karol SEMRÁD, PhD.
     doc. Ing. Rudolf ANDOGA, PhD.
     Ing. Marián HOCKO, PhD.
     Ing. Matej ANTOŠKO, PhD.,ING-PAED IGIP
     Ing. Alica TOBISOVÁ, PhD.

 • Študijní poradcovia LF

     Ing. Marek ČEŠKOVIČ, PhD.
     Ing. Pavol LIPOVSKÝ, PhD.,ING-PAED IGIP
     Ing. Jozef SABO, PhD.
     Ing. Jozef JUDIČÁK, PhD.
     Ing. Lucia MELNÍKOVÁ, PhD.
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ACTA AVIONICA

   


  2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
   

  webmaster