Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Legislatíva Leteckej fakulty
Legislatíva Technickej univerzity

Aktuálne informácie sú zverejnené na webovom sídle: www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/studium/legislativa-studia
Školné a poplatky spojené so štúdiomhttp://www.tuke.sk/tuke/pre-studentov/studium/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom

Vysoké školstvo - legislatíva/odkazy Sociálne štipendiá
Akreditácia, certifikáty
Edičná činnosť LF


Plánovanie, schvaľovanie a vydávanie knižných učebných pomôcok (učebnice, učebné texty, skriptá) na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach prebieha v súlade s nasledujúcimi zásadami:


Zásady edičnej činnosti LF      
1 - Ročný edičný plán katedry    
2 - Návrhový list    
3 - Žiadosť o vydanie KUP    
4 - Recenzný posudok KUP    

Letecká fakulta - výročné správy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster