KA KAS KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7 mais

 
 
Kozmické technológie a výskum


Kozmické technológie zahŕňajú široké spektrum technického vybavenia, prostriedkov a postupov, ktoré sa využívajú či už pri misiách kozmických sond, prístrojov potrebných pri skúmaní Vesmíru alebo aj pilotovaných kozmických letov.

Výskum a štúdium tejto oblasti techniky je veľmi úzko naviazaný na letecké technológie, nakoľko kozmické technológie ako také veľmi často vychádzajú z ich leteckých predchodcov. Tento výskum je v súčasnosti jednou z najdôležitejších a najkomplexnejších vedných disciplín, pretože zahŕňa široké spektrum navzájom interagujúcich predmetov technického záujmu.

Práca s kozmickými technológiami, spolupráca na vývoji rôznych nových postupov, štúdium a príprava špecialistov má u nás dlhoročnú tradíciu. Absolventmi „KOŠICKEJ LETECKEJ ŠKOLY“ sú aj štyria kozmonauti; za éry Československa – Ing. Vladimír Remek a jeho náhradník Ing. Oldřich Pelčák a neskôr - prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella a jeho náhradník Ing. Michal Fulier.ESA - (European Space Agency) - Európska vesmírna agentúra
ESA je medzivládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať a propagovať výskum vesmíru a vesmírnych technológií v jej členských, resp. spolupracujúcich štátoch.
Po americkej NASA a ruskej ROSKOSMOS je treťou najvýznamnejšou vesmírnou agentúrou sveta. ESA bola založená v roku 1975 podpísaním medzivládneho „Dohovoru o založení Európskej vesmírnej agentúry“ s hlavným sídlom v Paríži, a s technologickými centrami v Španielsku (Astronomické centrum), Holandsku (Technologické centrum), Taliansku (Centrum pre pozorovanie Zeme) a Nemecku (Operačné centrum a Centrum pre výcvik kozmonautov). Svoj kozmodróm má ESA v štáte Francúzska Guyana v Južnej Amerike. Momentálne je ESA tvorená 20 členskými štátmi (Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Rakúsko, Grécko, Írsko, Luxembursko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené kráľovstvo), ktoré svojimi členskými príspevkami tvoria rozpočet ESA vo výške takmer 4 miliardy Eur ročne. Ostatné krajiny EÚ sa nachádzajú v rôznych fázach prípravy na členstvo. Špeciálnym spolupracujúcim štátom ESA je aj Kanada.

Spolupráca SR s ESA - oficálne dokumentyAktuálne informácie

18.11.2015 Prvá slovenská družica skCUBE sa testuje aj na Leteckej fakulte
Prvá slovenská družica skCUBE
29.9.2015 Prítomnosť tečúcej vody na Marse
14.6.2015 Sonda New Horizons dosiahla Pluto
6.5.2015 The Humans to Mars Report 2015
Sonda Dawn - prilet k planétke Ceres - 6.3.2015
Čiastočné zatmenie Slnka 20.3.2015
Slovensko podpísalo zmluvu s ESA
Štart prvej Európskej viacnásobne použiteľnej kozmickej lode IXV
Slovensko štartuje do vesmíru
Zapojte sa do hľadania modulu Philae
44 výročie štartu sondy Luna 17 - 10. novembra 2014
Financovanie výskumných projektov a inovácií v rámci EÚ - Horizont 2020 SOSA - Slovak Organisation for Space Activities - nová webová stránka
Falcon 9 odštartoval, no revolučný experiment nevyšiel na 100%
Prvé kontrolované pristátie európskej sondy na povrchu kométy
Vesmírny výskum na Slovensku (12.4.2014)
Do vesmíru poletí druhý Slovák!      RozhovorAktuálne riešené projekty:

Teoretický koncept malého satelitného navigačného systému pre planétu Mars
– téma dizertačnej práce doktorandského štúdia - doktorand: Ing. Jozef Kozár
http://www.sciencemars.com/kozar/


Projekt prvej slovenskej družice skCUBE http://skcube.sk/
- LF TUKE sa podieľa na návrhu, konštrukcii a testovaní niektorých častí vybavenia prvého slovenského satelitu.
Aktuálne sú do jej vývoja zapojení nasledujúci pracovníci a doktorandi LF TUKE:
Ing. Miroslav Šmelko, PhD., Ing. Pavol Lipovský, PhD., Ing. Marek Češkovič, PhD., Ing. Viktor Képeši, PhD., Ing. Tomáš Vaispacher, Ing. Tomáš Kliment
doc. Ing. Ján Labun, PhD., doc. Ing. Dušan Praslička, PhD.Užitočné odkazy:

- Priamy prenos z ISS: (http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload)
- výskum Marsu (http://lab.sciencemars.com)
- Oddelenie kozmickej fyziky, Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (http://space.saske.sk/)
- web žurnál o výskume Marsu(http://www.sciencemars.com/sk)
- Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity – SOSA (http://www.sosa.sk)
- Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (http://kozmonautika.sk)
- Česká kosmická kancelář (http://www.czechspace.cz/)
- Space Weather Now (http://www.spacewx.com/Space_Weather_Now.html)
 


2005 - 2014 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster