KA KAS KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7 mais

 
 
Kozmické technológie a výskumSOSA - Slovak Organisation for Space Activities - nová webová stránka
Vesmírny výskum na Slovensku (12.4.2014)
Do vesmíru poletí druhý Slovák!      Rozhovor
Aktuálne informácie

Financovanie výskumných projektov a inovácií v rámci EÚ - Horizont 2020


Kozmické technológie zahŕňajú široké spektrum technického vybavenia, prostriedkov a postupov, ktoré sa využívajú či už pri misiách kozmických sond, prístrojov potrebných pri skúmaní Vesmíru alebo aj pilotovaných kozmických letov.

Výskum a štúdium tejto oblasti techniky je veľmi úzko naviazaný na letecké technológie, nakoľko kozmické technológie ako také veľmi často vychádzajú z ich leteckých predchodcov. Tento výskum je v súčasnosti jednou z najdôležitejších a najkomplexnejších vedných disciplín, pretože zahŕňa široké spektrum navzájom interagujúcich predmetov technického záujmu.

Práca s kozmickými technológiami, spolupráca na vývoji rôznych nových postupov, štúdium a príprava špecialistov má u nás dlhoročnú tradíciu. Absolventmi „KOŠICKEJ LETECKEJ ŠKOLY“ sú aj štyria kozmonauti; za éry Československa – Ing. Vladimír Remek a jeho náhradník Ing. Oldřich Pelčák a neskôr - prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella a jeho náhradník Ing. Michal Fulier.

V tejto oblasti prebiehajú v súčasnosti na Leteckej fakulte tieto projekty:

Teoretický koncept malého satelitného navigačného systému pre planétu Mars
– téma dizertačnej práce doktorandského štúdia - doktorand: Ing. Jozef Kozár

Užitočné odkazy:
- Priamy prenos z ISS: (http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload)
- výskum Marsu (http://mars.spaces.sk)
- Oddelenie kozmickej fyziky, Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (http://space.saske.sk/)
- web magazín o kozmických technológiách SPACES (http://www.spaces.sk)
- Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity – SOSA (http://www.sosa.sk)
- Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (http://kozmonautika.sk)
- Česká kosmická kancelář (http://www.czechspace.cz/)
- Space Weather Now (http://www.spacewx.com/Space_Weather_Now.html)
 


2005 - 2014 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

Posledná aktualizácia tejto stránky: 23.09.2014 - webmaster