KA KAS KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7 mais

 
 
Kozmické technológie a výskumSOSA - Slovak Organisation for Space Activities - nová webová stránka
Prvé kontrolované pristátie európskej sondy na povrchu kométy
Vesmírny výskum na Slovensku (12.4.2014)
Do vesmíru poletí druhý Slovák!      Rozhovor
Aktuálne informácie

Slovensko štartuje do vesmíru
Zapojte sa do hľadania modulu Philae
44 výročie štartu sondy Luna 17 - 10. novembra 2014
Financovanie výskumných projektov a inovácií v rámci EÚ - Horizont 2020


Kozmické technológie zahŕňajú široké spektrum technického vybavenia, prostriedkov a postupov, ktoré sa využívajú či už pri misiách kozmických sond, prístrojov potrebných pri skúmaní Vesmíru alebo aj pilotovaných kozmických letov.

Výskum a štúdium tejto oblasti techniky je veľmi úzko naviazaný na letecké technológie, nakoľko kozmické technológie ako také veľmi často vychádzajú z ich leteckých predchodcov. Tento výskum je v súčasnosti jednou z najdôležitejších a najkomplexnejších vedných disciplín, pretože zahŕňa široké spektrum navzájom interagujúcich predmetov technického záujmu.

Práca s kozmickými technológiami, spolupráca na vývoji rôznych nových postupov, štúdium a príprava špecialistov má u nás dlhoročnú tradíciu. Absolventmi „KOŠICKEJ LETECKEJ ŠKOLY“ sú aj štyria kozmonauti; za éry Československa – Ing. Vladimír Remek a jeho náhradník Ing. Oldřich Pelčák a neskôr - prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella a jeho náhradník Ing. Michal Fulier.

V tejto oblasti prebiehajú v súčasnosti na Leteckej fakulte tieto projekty:

Teoretický koncept malého satelitného navigačného systému pre planétu Mars
– téma dizertačnej práce doktorandského štúdia - doktorand: Ing. Jozef Kozár

Užitočné odkazy:
- Priamy prenos z ISS: (http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload)
- výskum Marsu (http://mars.spaces.sk)
- Oddelenie kozmickej fyziky, Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (http://space.saske.sk/)
- web magazín o kozmických technológiách SPACES (http://www.spaces.sk)
- Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity – SOSA (http://www.sosa.sk)
- Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (http://kozmonautika.sk)
- Česká kosmická kancelář (http://www.czechspace.cz/)
- Space Weather Now (http://www.spacewx.com/Space_Weather_Now.html)
 


2005 - 2014 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

Posledná aktualizácia tejto stránky: 23.09.2014 - webmaster