KA KAS KLI KLP KLTP KMLP

 

mais mais posta Facebook Študentský domov R7 mais

 
 
Kozmické technológie a výskum


Kozmické technológie zahŕňajú široké spektrum technického vybavenia, prostriedkov a postupov, ktoré sa využívajú či už pri misiách kozmických sond, prístrojov potrebných pri skúmaní Vesmíru alebo aj pilotovaných kozmických letov.

Výskum a štúdium tejto oblasti techniky je veľmi úzko naviazaný na letecké technológie, nakoľko kozmické technológie ako také veľmi často vychádzajú z ich leteckých predchodcov. Tento výskum je v súčasnosti jednou z najdôležitejších a najkomplexnejších vedných disciplín, pretože zahŕňa široké spektrum navzájom interagujúcich predmetov technického záujmu.

Práca s kozmickými technológiami, spolupráca na vývoji rôznych nových postupov, štúdium a príprava špecialistov má u nás dlhoročnú tradíciu. Absolventmi „KOŠICKEJ LETECKEJ ŠKOLY“ sú aj štyria kozmonauti; za éry Československa – Ing. Vladimír Remek a jeho náhradník Ing. Oldřich Pelčák a neskôr - prvý slovenský kozmonaut Ing. Ivan Bella a jeho náhradník Ing. Michal Fulier.Aktuálne informácie

14.6.2015 Sonda New Horizons dosiahla Pluto
6.5.2015 The Humans to Mars Report 2015
Sonda Dawn - prilet k planétke Ceres - 6.3.2015
Čiastočné zatmenie Slnka 20.3.2015
Slovensko podpísalo zmluvu s ESA
Štart prvej Európskej viacnásobne použiteľnej kozmickej lode IXV
Slovensko štartuje do vesmíru
Zapojte sa do hľadania modulu Philae
44 výročie štartu sondy Luna 17 - 10. novembra 2014
Financovanie výskumných projektov a inovácií v rámci EÚ - Horizont 2020 SOSA - Slovak Organisation for Space Activities - nová webová stránka
Falcon 9 odštartoval, no revolučný experiment nevyšiel na 100%
Prvé kontrolované pristátie európskej sondy na povrchu kométy
Vesmírny výskum na Slovensku (12.4.2014)
Do vesmíru poletí druhý Slovák!      RozhovorAktuálne riešené projekty:

Teoretický koncept malého satelitného navigačného systému pre planétu Mars
– téma dizertačnej práce doktorandského štúdia - doktorand: Ing. Jozef KozárUžitočné odkazy:

- Priamy prenos z ISS: (http://www.ustream.tv/channel/iss-hdev-payload)
- výskum Marsu (http://lab.sciencemars.com)
- Oddelenie kozmickej fyziky, Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (http://space.saske.sk/)
- web žurnál o výskume Marsu(http://www.sciencemars.com/sk)
- Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity – SOSA (http://www.sosa.sk)
- Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (http://kozmonautika.sk)
- Česká kosmická kancelář (http://www.czechspace.cz/)
- Space Weather Now (http://www.spacewx.com/Space_Weather_Now.html)
 


2005 - 2014 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster