Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
RADA KVALITY
Predseda:
Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M.

Manažér QMS:
doc.Ing. Pavol KURDEL, PhD.

Tajomník:
Ing. Peter ČOKINA

Členovia:
Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.
doc. Ing. Peter KORBA, PhD.,Ing.Paed IGIP
Mgr. Peter ČEKAN, PhD.
Ing. Juraj VAGNER, PhD.,Ing.Paed IGIP
Ing. Peter ČOKINA
doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.
prof. Ing. Ján PIĽA, PhD.
Ing. Róbert ROZENBERG, PhD.
Ing. Peter KOŠČÁK, PhD.,Ing.Paed IGIP


Politika kvality
Ciele kvality


Certifikát ISO 9001 : 2008
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster