Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Oznámenia o voľných pracovných miestach a výberových konaniach na obsadenie miest na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Kontakt:
Technická univerzita v Košiciach
Letecká fakulta
Personálny referát
Rampová 7, 041 21 Košice

Personálny referát:
Ing. Viera JACHYMEC FOĽKOVÁ
Tel.: 0918 717 452
E-mail: viera.jachymec.folkova@tuke.sk

Formuláre - žiadosti - legislatíva
- prehľad odbornej praxe,
- profesijný životopis
- Kritéria na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na LF TUKE
- Kritériá na habilitácie docentov a vymenúvanie profesorov na LF TUKE
- OA Plnenie kritérií na začatie HK
- Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov a funkcií vedúcich zamestnancov na TUKE


Oznámenie o výberovom konaní

ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster