Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

www.airportkosice.sk www.lps.sk Dopravný úrad SR
Letisko Košice, a.s.
Košice
Letové prevádzkové služby SR Dopravný úrad SR
www.heli-school.com AeroJob
Slovak Training Academy Heli Company, Letecká škola
Prešov
AeroJob
https://www.pwcavis.sk/ sosa.sk
Albatros aviation services PWC Avis, s.r.o SOSA
Slovak Organisation for Space Activities
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo obrany SR Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo hospodárstva
Slovenskej republiky
WILLING a.s. Moskovská štátna technická univerzita
www.vvzs.mil.sk www.tomark.sk
Ministerstvo vnitra Českej republiky Veliteľstvo vzdušných síl OS SR
Zvolen
TOMARK, s.r.o.
Múzeum letectva Košice www.sna.sk/site/ Slovenská letecká agentúra
Múzeum letectva
Košice
Slovenský národný aeroklub
Slovenská letecká agentúra
www.techniserv.sk
Techniserv, s.r.o.
Bratislava
Education Training & Consulting company, a.s. Stredná odborná škola technická
Michalovce
Slovenský letecký zväz Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu
slovenskej republiky
Zoologická záhrada Košice

www.austrian.sk www.austrian.sk www.csa.cz
2J s.r.o. Austrian Airlines
Technik Bratislava
České aerolinie, a.s.
Praha
Letiště Praha, a. s. www.unob.cz www.aos.sk
Letiště
Praha, a. s.
Univerzita obrany,
Brno
Akadémia ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika,
Liptovský Mikuláš
www.ate.sk www.lotn.sk www.cvut.cz/cs
Air Transport Europe, s.r.o.
Poprad
Letecké opravovne, a.s.
Trenčín
České vysoké učení technické
v Praze

www.zcu.cz
FPEDAS
Žilinská univerzita v Žiline
Západočeská univerzita
v Plzni
Vysoká škola obchodní v Praze

http://web.utb.cz www.pwsz.chelm.pl
Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně
Polish Air Force Academy Państwowa Wyższa Szkoła
Zawodowa w Chełmie


www.vgtu.lt www.upce.cz/univerzita.html http://tti.sfedu.ru/
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Lithuania
Univerzita Pardubice Taganrog State University
of Radioengineering


http://www.spsdopke.edu.sk/ https://priemyslovka.edupage.org/
Stredna priemyselná škola dopravná
Košice
Stredná priemyselná škola
Komenského 2 Košice
Magnet Press Slovakiawww.vslib.cz www.vslib.cz
Technická univerzita
v Liberci
Úřad pro civilní letectví Wyższa Szkoła Menedżerska
w Warszawiehttps://www.pwcavis.sk/
Česká letecká servisní a.s. Řízení letového provozu ČR, s.p. JETAGE
Bratislavahttps://honeywell.com/Pages/Home.aspx
Honeywell - SR
Honeywell - ČR
European Air Services Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie


Český aeroholding
ALES SAAB


SLOVENSKÉ TECHNICKÉ MÚZEUM
KOŠICE


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster