Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Vedenie Leteckej fakulty


DEKAN

Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M.

+421 55 602 6102
dekan.lf@tuke.sk
stanislav.szabo@tuke.sk
 

  

 



PRODEKANI

doc. Ing. Peter KORBA, PhD., ING-PAED IGIP

Prodekan pre vedu a výskum

+421 55 602 6116
+421 55 602 6108
+421 918 950 300
prodvc.lf@tuke.sk
peter.korba@tuke.sk



Ing. Radoslav ŠULEJ, PhD.

Prodekan pre vzdelávanie

+421 55 602 6114
+421 918 950 041
prodpc.lf@tuke.sk
radoslav.sulej@tuke.sk


Mgr. Peter ČEKAN, PhD.

Prodekan pre rozvoj

+421 55 602 6189
+421 918 949 922
peter.cekan@tuke.sk



TAJOMNÍK

Ing. Peter ČOKINA


+421 55 602 6104
+421 903 820 019
tajom.lf@tuke.sk
peter.cokina@tuke.sk




PREDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU

Ing. Juraj VAGNER, PhD., ING-PAED IGIP

+421 918 882 383
+421 55 602 6118
juraj.vagner@tuke.sk

  




PORADNÉ ORGÁNY DEKANA LF

Kolégium dekana LF
Disciplinárna komisia LF
Komisia pre akreditáciu LF
Edičná komisia LF
Študijní poradcovia LF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster