Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
KATEDRA AVIONIKY
   


Vedúci katedry: doc. Ing. Róbert BRÉDA, PhD.
Sekretariát: Oľga KIZEKOVÁ

Kontakt: Tel.: +421 55 602 6144
E-mail: ka.lf@tuke.sk

webové sídlo katedry
o katedre


   

KATEDRA LETECKÉHO INŽINIERSTVA
   


Vedúci katedry: prof. Ing. Ján PIĽA, PhD.
Sekretariát: Ing. Barbora KOVÁČOVÁ

Kontakt: Tel.: +421 55 602 6171
E-mail: kli.lf@tuke.sk

webové sídlo katedry
o katedre


   

KATEDRA LETOVEJ PRÍPRAVY
   
Vedúci katedry: Ing. Róbert ROZENBERG, PhD.
Sekretariát: Ing. Lucia VARGOVÁ

Kontakt: Tel.: +421 55 602 6163
E-mail: klp.lf@tuke.sk

webové sídlo katedry
o katedre

   

KATEDRA LETECKEJ TECHNICKEJ PRÍPRAVY
   
Vedúci katedry: doc. Ing. Václav MOUCHA, CSc.
Sekretariát: Ing. Mária JOZEKOVÁ

Kontakt: Tel.: +421 55 602 6152
E-mail: kltp.lf@tuke.sk

webové sídlo katedry
o katedre

   

KATEDRA MANAŽMENTU LETECKEJ PREVÁDZKY
   
Vedúci katedry: Ing. Peter KOŠČÁK, PhD., ING-PAED IGIP
Sekretariát: Helena TIMKOVÁ

Kontakt: Tel.: +421 55 602 6200
E-mail: kmlp.lf@tuke.sk

webové sídlo katedry
o katedre
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster