Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 

Pedagogická časť: Ing. Katarína DRAGANOVÁ, PhD., ING-PAED IGIP (predseda)
Ing. Stanislav ĎURČO, PhD.
RNDr. Peter SZABÓ, PhD.
Študentská časť: Ing. Zuzana ŠUSTEROVÁ
Oleksandr HERASYMENKO
Marek TOMAŠ (Ext)


Disciplinárna komisia Leteckej fakulty rieši disciplinárne priestupky študentov zapísaných na štúdium LF TU v zmysle " Disciplinárneho poriadku Technickej univerzity v Košiciach pre študentov"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster