Prepnúť na novú verziu stránky: https://lf.tuke.sk/

 

mais KA KLI KLP KLTP KMLP Facebook

 

mais posta mais Študentský domov R7 mais mais

 
 
Publikačná činnosť pracovníkov Leteckej fakulty je jedným z hlavných výstupov ich vedecko-výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti. Prehľad publikácií a ohlasov jednotlivých pracovníkov je možné vyhľadať v systéme evidencie publikačnej činnosti TU Košice - EPC TU Univerzitnej knižnice: https://epc.lib.tuke.sk/.
Publikačná činnosť LF TUKE - vyhľadávanie v katalógu

Publikačná činnosť katedier:
Katedra avioniky
Katedra leteckého inžinierstva
Katedra letovej prípravy
Katedra leteckej technickej prípravy
Katedra manažmentu leteckej prevádzkyACTA AVIONICA

 


2005 - 2017 © Letecká fakulta Technickej univerzity v Košiciach
 

webmaster